więcej


Polityka klimatyczna

Kraje UE pod presją przyspieszenia porozumienia w sprawie znaku Green Deal przed COP26 (21086)

2019-12-12

Drukuj
galeria

Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła zarys swojej europejskiej zielonej umowy. Zgodnie z proponowanym harmonogramem zwiększony cel klimatyczny UE do 2030r. - sztandarowa inicjatywa pakietu - zostanie przedstawiona do lata 2020r. Ten harmonogram będzie wymagał od państw członkowskich uzgodnienia znacznie wyższego celu 2030 na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2020r., który będzie kluczem do umożliwienia UE przewodzenia międzynarodowej odważnej ambicji klimatycznej.

W Porozumieniu Paryskim wszystkie kraje zobowiązały się do przedstawienia Narodom Zjednoczonym nowych podwyższonych celów klimatycznych na 2030r., najpóźniej na szczycie klimatycznym COP26, który odbędzie się w Glasgow w listopadzie 2020r.

Dzisiejszy komunikat pokazuje, że Komisja zamierza przedstawić nową propozycję celu do lata 2020r., zamiast w ciągu pierwszych 100 dni urzędowania, jak pierwotnie obiecano.

Przedstawienie nowego, znacznie podwyższonego celu klimatycznego do 2030r. do lata 2020r. pozostawiłoby państwom członkowskim UE bardzo mało czasu na negocjacje i zatwierdzenie go na czas. Dlatego podczas jutrzejszego posiedzenia Rady Europejskiej wszystkie państwa członkowskie powinny wyraźnie wskazać Komisji, że wniosek należy przedstawić jak najwcześniej i że zwiększenie ambicji UE do 2030r. będzie omawiane na każdej przyszłej Radzie Europejskiej.

Jakiekolwiek opóźnienie kosztowałoby UE jej międzynarodową pozycję lidera w dziedzinie dyplomacji klimatycznej, ponieważ blok nie byłby w stanie przedstawić uzgodnionego, znacznie wyższego celu klimatycznego na 2030r. przed szczytem UE-Chiny, który odbędzie się w Lipsku we wrześniu 2020r.

Biorąc pod uwagę kryzys klimatyczny oraz jego zdolność i odpowiedzialność za działanie, UE musi zwiększyć swój cel klimatyczny do 2030r. do 65% redukcji emisji i zgodzić się na zerową emisję netto do 2040r.

W odpowiedzi na komunikat w sprawie europejskiego zielonego porozumienia Trio Wendel powiedział:

„Czas jest wszystkim. Obecna propozycja, aby do lata 2020r. mieć nowy, zwiększony cel UE w zakresie klimatu do 2030r., jest zdecydowanie lepsza niż wyciekający projekt dotyczący października 2020r. Teraz na państwach członkowskich UE spoczywa duża odpowiedzialność za uzgodnienie znacznie wyższego celu w zakresie klimatu na 2030r. Na posiedzeniu Rady Europejskiej w czerwcu 2020r. byłby to jedyny sposób na przygotowanie się do szczytu UE-Chiny we wrześniu, w którym pomyślny wynik w zakresie wzmocnionych działań w dziedzinie klimatu byłby kluczowy dla wzmocnienia międzynarodowego impulsu przed konferencją klimatyczną ONZ, COP26, w listopadzie następnego roku w Glasgow.

Źródło: CAN Europe


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej