więcej


Inicjatywy lokalne

Przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w samorządach (21025)

2019-11-04

Drukuj
galeria

Trend na zachowania ekologiczne – jak m.in. recycling czy pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych – spopularyzowało w dużym stopniu dołączenie Polski do Unii Europejskiej. Liczne samorządy – także z województwa zachodniopomorskiego – wdrożyły liczne działania z tego zakresu i rozwinęły się w szybkim tempie. Za przykład posłuży nam gmina Resko.

Działania podejmowane przez gminy na rzecz zrównoważonej energetyki zyskują uznanie w oczach mieszkańców i zwykle są inicjatywami popieranymi społecznie. Ponadto regionalne i lokalne instytucje niosą dodatkowe wsparcie w rozwoju systemów OZE i zrównoważonej energetyki, a także w działaniach edukacyjnych mających na celu poszerzanie świadomości na temat odnawialnych źródeł w społeczności lokalnej.

Zachodniopomorskie – lider w produkcji energii z OZE

Poszczególne samorządy są świadome możliwości i potencjału drzemiącego w OZE i prowadzą prężne działania w tym zakresie, dbając o lokalny rozwój – przykładowe gminy to Łobez, Resko, Radowo Małe, Czaplino.

Zachodniopomorskie to region będący numerem jeden w zakresie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Niekwestionowany lider produkuje aż ponad 18,6 proc. całej energii z OZE w Polsce. Wystarczyłoby to na pokrycie prawie 80 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię w całym regionie.

Na obszarze Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego są instalacje OZE o różnym charakterze –  m.in. biogazownie, instalacje fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, kolektory słoneczne, pompy ciepła, kotły na biomasę oraz małe elektrownie wodne.

Alternatywne źródła energii w gminie Resko

Część z nich znajduje się na terenie gminy Resko w powiecie łobeskim – na przykład mała elektrownia wodna o mocy 155 kW na rzece Rega czy elektrownie wiatrowe – tj. farma wiatrowa Resko I – 7 turbin wiatrowych o mocy 14 MW oraz farma  wiatrowa Resko II – 16 turbin zainstalowanych we wsiach Bełczna, Poradz i Klępnica o mocy całkowitej 32 MW w gminie Łobez, ale uznaje się je jako część elektrowni wiatrowej Resko II o mocy 76 MW).

Farma (eletrownia) wiatrowa Resko I o mocy 14,280 MW została wybudowana przez konsorcjum Aldesa Nowa Energia i Aldesa Energias Renovables i działa od 2013 roku. Składająca się ona z 7 turbin wiatrowych typu G90 firmy Gamesa o mocy 2,040 MW każda.

Farma wiatrowa Resko II o mocy 76 MW obejmuje 38 siłowni Vestas V100 o mocy 2 MW każda. Znajduje się na terenie gmin Brzeżno i Łobez. Elektrownia ta została wybudowana w 2015 roku, dzięki sukcesowi farmy Resko I. Województwo zachodniopomorskie to krajowy lider w zastosowaniu energetyki wiatrowej.

Instalacje fotowoltaiczne. Na terenie gminy znajdują się też mikroinstalacje prosumenckie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Panele fotowoltaiczne zamontowano na licznych obiektach – zaplanowano budowę instalacji m.in. na budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Resku (o mocy 3,78 kWp), na budynku Centrum Kultury w Resku (o mocy 49,59 kWp), na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Resku, Szkoły Podstawowej w Resku, Przedszkola Miejskiego w Resku, Szkoły Podstawowej w Starogardzie.

Warto dodać, że wśród rekomendacji specjalistów jest też budowa obiektu wykorzystującego kotły opalane biomasą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Najlepsze ku temu warunki są w gminach Łobez i Połczyn-Zdrój, ale znaczna część terenu w drugiej z gmin to obszary chronione. Nie jest wykluczone, że perspektywy co do wykorzystania biomasy są też na terenie gmin Resko i Radowo Małe. Ponadto Resko ma też największy potencjał w całym Zachodniopomorskim do wybudowania małych elektrowni wodnych na rzece Rega.

Warsztaty na temat instalacji OZE

Warto wziąć udział w warsztatach na temat różnych systemów OZE organizowanych w województwie zachodniopomorskim, m.in. w Pyrzycach, Czaplinku, Sarbinowie, Tarnowie. Warsztaty są bezpłatne i dają szansę na uzupełnienie wiedzy na temat instalacji OZE, możliwościach uzyskania dofinansowania, zalet codziennej eksploatacji wybranych źródeł odnawialnych.

Więcej szczegółów: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.slawno.naszemiasto.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.



Udostępnij wpis swoim znajomym!



Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią




Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej