więcej


Zielona gospodarka

Rośnie odpowiedzialność biznesu za klimat (19151)

Ewa Szekalska, teraz-srodowisko.pl
2015-12-21

Drukuj
galeria

Do przeciwdziałania zmianom klimatu poczuwa się coraz więcej firm. Odpowiedzialne, zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu, przekłada się na realną redukcję emisji CO2.

Do przeciwdziałania zmianom klimatu poczuwa się coraz więcej firm. Odpowiedzialne, zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu, choć jest także elementem działań wizerunkowych, przekłada się na realną redukcję emisji CO2.

Na portalu informacyjnym NAZCA, który skupia inicjatywy podejmowane m.in. przez przedsiębiorstwa z myślą o ochronie klimatu jest zarejestrowanych już ponad 2000 firm, w tym kilkanaście polskich. Swoje cele przedstawiają tam mniej lub bardziej konkretnie. PKP na przykład zobowiązuje się do zmniejszenia emisji o 50 proc. przed upływem 2030 r. i o 70 proc. do 2050 r. w stosunku do poziomów z 1990. Identyczne cele przyjęły Koleje Wielkopolskie. Firma GMY Lighting pomiędzy 2014 a 2015 rokiem zobowiązała się zmniejszyć bezpośrednie emisje CO2e o 20 proc. Bardziej ogólnie sformułowane cele to np. zwiększanie efektywności energetycznej, redukcja śladu węglowego i publiczne informowanie o postępach w tej materii - w taki właśnie sposób określiły swoje zobowiązania na rzecz klimatu polskie firmy Dolina Nidy (w ofercie ma produkty do wykończenia wnętrz) czy też Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA. Firma Graf-Poz (usługi poligraficzne) zaznacza z kolei na portalu NAZCA, w jaki sposób chce redukować emisje - poprzez polepszenie systemu zbiórki odpadów.

LPAA – inicjatywa, której znaczenie dla klimatu rośnie

Każdy, kto rejestruje się w bazie NAZCA, jest także zachęcany do przyłączenia się do jednej z wielu inicjatyw w ramach Lima-Paris Action Agenda – można je znaleźć na stronie dedykowanej LPAA. LPAA to inicjatywa Francji, Peru, sekretarza generalnego ONZ i sekretariatu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Podczas tzw. Action Day, wydarzenia zorganizowanego w ramach COP21 można było zauważyć, że rola LPAA w przeciwdziałaniu zmianom klimatu rośnie. Celem inicjatywy Lima-Paris Action Agenda jest uwidocznienie zobowiązań i wspólnych działań realizowanych przez miasta, regiony, organizacje obywatelskie i właśnie przedsiębiorstwa - często w porozumieniu z rządami państw - na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania odporności na zmiany klimatu.

Konkretne zobowiązania firm

Jeśli chodzi o udział przedstawicieli biznesu w walce ze zmianami klimatu, to podczas Action Day padło wiele deklaracji. 450 dyrektorów i prezesów firm z 65 krajów zobowiązało się do określenia swoich celów na rzecz klimatu. 64 szefów firm osiągających łączne dochody w wysokości 1,9 bln dolarów rocznie zapowiedziało włączenie do swych długoterminowych strategii cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Generalnie neutralne pod względem emisji CO2 chcą stać się firmy Acciona (do końca 2016 r.) i Philipps Lightning (do 2020 r.). Schneider Electric także rozszerzył swoje zobowiązania do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, m.in. zmierza do przekształcenia wszystkich budynków firmy w obiekty neutralne pod względem emisji w ciągu najbliższych 15 lat. - Uważamy, że walka ze zmianami klimatu nie może się odbywać niezależnie od celów rozwojowych. Sądzimy (...), że potrzebny jest solidny system wyznaczania cen emisji CO2, który umożliwi wszystkim graczom uwzględnienie kosztów klimatycznych w swoich działaniach - mówi Jean-Pascal Tricoire, dyrektor zarządzający i prezes Schneider Electric.

CO2: Unikanie, redukcja i kompensacja

Trend polegający na wzroście środowiskowej odpowiedzialności firm wyczuwa dobrze firma Alphabet, która niedawno wprowadziła do swojej oferty tzw. program kompensacji emisji CO2 oparty zarówno na unikaniu emisji CO2, redukcji tychże, jak też na kompensacji (kompensacja dwutlenku węgla ma miejsce tylko wtedy, gdy emisje dwutlenku węgla są niemożliwe do uniknięcia i nie można ich zredukować).

Firmadziała w zakresie leasingu flot samochodowych, więc oferuje swoim klientom możliwość uniknięcia emisji CO2 poprzez wprowadzenie do ich flot pojazdów z alternatywnymi napędami. Kolejny krok to redukcja emisji, która jest realizowana poprzez dobór służbowych samochodów o niskiej lub zerowej emisji oraz kursy eco-drivingu czy poprzez politykę flotową uwzględniającą car sharing. - Kompensacja emisji dwutlenku węgla odbywa się natomiast za pośrednictwem międzynarodowej współpracy Alphabet z firmą First Climate, prowadzącą różnorodne programy proekologiczne – mówi Ewa Chojecka, Product Specialist w Alphabet Polska Fleet Management. - W zależności od preferencji z naszego programu można skorzystać kompleksowo lub zdecydować się na wybór jednej z dostępnych opcji – dodaje. Jak podkreśla, korzyści z wykorzystania takich rozwiązań obejmują nie tylko aspekt wizerunkowy, związany z odpowiedzialnym społecznie podejściem do prowadzenia biznesu, ale także przynoszą firmom wymierne korzyści finansowe, w postaci choćby niższych wydatków ponoszonych na paliwo.

źródło: Ewa Szekalska, Teraz Środowisko
www.teraz-srodowisko.pl


Więcej informacji:
- na portalu informacyjnym NAZCA: climateaction.unfccc.int
- na stronie dedykowanej LPAA: newsroom.unfccc.int/lpaa/


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej