więcej


Polityka klimatyczna

Zmieniamy sposób produkcji i konsumpcji: nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (21209)

2020-03-13

Drukuj
galeria

Zmieniamy sposób produkcji i konsumpcji: nowy plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym wskazuje drogę do neutralnej dla klimatu, konkurencyjnej gospodarki uprawnionych konsumentów.

W środę Komisja Europejska przyjęła nowy  plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym - jeden z głównych elementów europejskiego zielonego porozumienia , nowego europejskiego programu na rzecz zrównoważonego wzrostu. Dzięki planom obejmującym cały cykl życia produktów nowy plan działania ma na celu dostosowanie gospodarki do zielonej przyszłości, wzmocnienie naszej konkurencyjności przy jednoczesnej ochronie środowiska i przyznanie konsumentom nowych praw. Opierając się na pracach wykonanych od 2015 r., nowy plan koncentruje się na projektowaniu i produkcji w gospodarce o obiegu zamkniętym, w celu zapewnienia, aby wykorzystane zasoby były przechowywane w gospodarce UE tak długo, jak to możliwe. Plan i zawarte w nim inicjatywy zostaną opracowane przy ścisłym zaangażowaniu społeczności przedsiębiorców i zainteresowanych stron.

Frans Timmermans , wiceprezes wykonawczy ds. Europejskiego zielonego porozumienia, powiedział: „Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., zachowanie naszego środowiska naturalnego i wzmocnienie naszej konkurencyjności gospodarczej wymaga gospodarki o obiegu zamkniętym. Dziś nasza gospodarka jest nadal w większości liniowa, a zaledwie 12% wtórnych materiałów i zasobów jest przywracanych do gospodarki. Wiele produktów rozpada się zbyt łatwo, nie można ich ponownie użyć, naprawić lub poddać recyklingowi, lub są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku. Istnieje ogromny potencjał do wykorzystania zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. W dzisiejszym planie podejmujemy działania mające na celu zmianę sposobu wytwarzania produktów i umożliwienie konsumentom dokonywania zrównoważonych wyborów z korzyścią dla siebie i środowiska ”.

Komisarz ds. Środowiska, oceanów i rybołówstwa Virginijus Sinkevičius powiedział: „Mamy tylko jedną planetę Ziemię, a jednak do 2050 r. będziemy konsumować tak, jakbyśmy mieli trzy. Nowy plan sprawi, że cykliczność stanie się głównym nurtem naszego życia i przyspieszy zielone przejście w naszej gospodarce. Oferujemy zdecydowane działania, aby zmienić szczyt łańcucha zrównoważonego rozwoju - projekt produktu. Działania ukierunkowane na przyszłość stworzą możliwości biznesowe i oferty pracy, dadzą europejskim konsumentom nowe prawa, wykorzystają innowacje i cyfryzację oraz, tak jak przyroda, zapewnią, że nic się nie zmarnuje ”.

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym już trwa, a wiodące firmy, konsumenci i władze publiczne w Europie stosują ten zrównoważony model. Komisja dopilnuje, aby przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym stworzyło możliwości dla wszystkich, nie pozostawiając nikogo za sobą. Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym przedstawiony dziś jako część strategii przemysłowej UE przedstawia środki mające na celu:

 • Spraw, by zrównoważone produkty stały się normą w UE. Komisja zaproponuje przepisy dotyczące polityki zrównoważonego produktu, aby zagwarantować, że produkty wprowadzane na rynek UE mają trwać dłużej, są łatwiejsze do ponownego użycia, naprawy i recyklingu oraz zawierają jak najwięcej materiałów z recyklingu zamiast surowców pierwotnych. Jednorazowe użycie będzie ograniczone, wyeliminowane zostanie przedwczesne starzenie się, a niszczenie niesprzedanych dóbr trwałego użytku będzie zakazane.
 • Wzmocnij pozycję konsumentów. Konsumenci będą mieli dostęp do wiarygodnych informacji na temat takich kwestii, jak możliwość naprawy i trwałość produktów, aby pomóc im w dokonywaniu wyborów zgodnych z zasadami ochrony środowiska. Konsumenci skorzystają z prawdziwego „prawa do naprawy”.
 • Skoncentruj się na sektorach, które zużywają najwięcej zasobów i gdzie potencjał w zakresie obiegu zamkniętego jest wysoki. Komisja podejmie konkretne działania w zakresie:
  • elektronika i technologie informacyjno - komunikacyjne - „Circular Electronics Initiative”, aby wydłużyć okres eksploatacji produktów oraz poprawić zbieranie i przetwarzanie odpadów
  • akumulatory i pojazdy - nowe ramy regulacyjne dla akumulatorów w celu zwiększenia zrównoważonego rozwoju i zwiększenia cyrkularnego potencjału akumulatorów
  • opakowanie - nowe obowiązkowe wymogi dotyczące dopuszczalnych produktów na rynku UE, w tym ograniczenie (prze) opakowań
  • tworzywa sztuczne - nowe obowiązkowe wymagania dotyczące materiałów pochodzących z recyklingu oraz szczególna uwaga na mikroplastiki, a także tworzywa sztuczne na bazie biologicznej i biodegradowalne
  • tekstylia - nowa strategia UE w sprawie tekstyliów mająca na celu wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności w sektorze oraz zwiększenie rynku ponownego wykorzystania tekstyliów w UE
  • budownictwo i budynki - kompleksowa strategia na rzecz zrównoważonego budownictwa, promująca zasady obiegu w budynkach
  • żywność - nowa inicjatywa legislacyjna w sprawie ponownego użycia w celu zastąpienia opakowań jednorazowych, zastawy stołowej i sztućców produktami wielokrotnego użytku w gastronomii
 • Zapewnij mniej odpadów. Nacisk zostanie położony na całkowite unikanie marnotrawstwa i przekształcenie go w wysokiej jakości zasoby wtórne, które korzystają z dobrze funkcjonującego rynku surowców wtórnych. Komisja zbada ustanowienie ogólnounijnego, zharmonizowanego modelu selektywnej zbiórki odpadów i etykietowania. Plan działania proponuje również szereg działań mających na celu ograniczenie wywozu odpadów do UE i zwalczanie nielegalnego przemieszczania.

Tło

European Green Deal, przedstawiony przez Komisję w dniu 11 grudnia 2019 roku, wyznacza ambitny plan w kierunku klimatu, neutralnej gospodarki cyrkularnej, gdzie wzrost gospodarczy jest oddzielony od wykorzystania zasobów. Gospodarka o obiegu zamkniętym zmniejsza presję na zasoby naturalne i jest warunkiem wstępnym do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r. i powstrzymania utraty różnorodności biologicznej. Połowa całkowitej emisji gazów cieplarnianych i ponad 90% utraty różnorodności biologicznej i stresu wodnego pochodzi z wydobycia i przetwarzania zasobów.

Gospodarka o obiegu zamkniętym przyniesie dodatnie korzyści netto pod względem wzrostu PKB i tworzenia miejsc pracy, ponieważ zastosowanie ambitnych środków w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w Europie może zwiększyć PKB UE o dodatkowe 0,5% do 2030 r., Tworząc około 700 000 nowych miejsc pracy.

 

Źródło: Komisja Europejska


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej