więcej


Polityka klimatyczna

Gospodarka o obiegu zamkniętym - tekstylia (21210)

2020-03-13

Drukuj
galeria

Tekstylia są czwartą kategorią najwyższego ciśnienia na środowisko w przypadku stosowania surowców pierwotnych i wody, zaraz po żywności, mieszkalnictwie i transporcie, a piąta pod względem emisji gazów cieplarnianych.

Szacuje się, że mniej niż 1% wszystkich tkanin na całym świecie jest przetwarzanych na nowe tkaniny. Sektor tekstylny UE, w większości składający się z MŚP, zaczął je odzyskiwać po długim okresie restrukturyzacji, podczas gdy w 60% wartości odzieży w UE produkuje się gdzie indziej.

W świetle złożoności łańcucha wartości w branży tekstylnej w celu sprostania tym wyzwaniom Komisja podejmie działania, by zaproponować kompleksową strategię UE w zakresie tekstyliów w oparciu o wkład przemysłu i innych zainteresowanych stron. Strategia będzie miała na celu wzmocnienie konkurencyjności przemysłowej i innowacji w sektorze, pobudzając w UE rynek trwałych i zrównoważonych tekstyliów, w tym rynek ponownego wykorzystania tekstyliów, zajmujący się szybką modą i wprowadzanie nowych modeli biznesowych. Zostanie to osiągnięte dzięki kompleksowemu zestawowi środków, w tym:

• zastosowanie nowych ram zrównoważonych produktów tekstylnych, w tym opracowanie środków dotyczących ekoprojektu w celu zapewnienia, że ​​wyroby włókiennicze nadają się do obiegu zamkniętego, zapewniając: pobieranie surowców wtórnych, zwalczanie obecności niebezpiecznych chemikaliów i wzmacnianie pozycji konsumentów biznesowych i prywatnych którzy wybierają zrównoważone tkaniny i mają łatwy dostęp do usług ponownego użycia i naprawy;

• poprawa otoczenia biznesowego i prawnego dla zrównoważonych tekstyliów w UE, w szczególności poprzez zapewnianie zachęt i wsparcie modeli biznesowych produktów jako usług, zrównoważonych procesów produkcyjnych oraz zwiększenie przejrzystości dzięki współpracy międzynarodowej;

• zapewnienie wskazówek, w celu osiągnięcia wysokiego poziomu selektywnej zbiórki odpadów tekstylnych, które Państwa Członkowskie muszą zapewnić do 2025 r.;

• zwiększenie sortowania, ponownego wykorzystania i recyklingu tekstyliów, w tym poprzez innowacje, zachęcanie, a także poprzez rozszerzoną odpowiedzialność producenta.

 

Źródło: Circular Economy Action Plan, The European Green Deal


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej