więcej


Inicjatywy lokalne

Dobre przykłady użytkowania odnawialnych źródeł energii w samorządach (21028)

2019-11-07

Drukuj
galeria

Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł stało się w Polsce popularne po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej. Wybrane samorządy działające na terenie różnych województw, m.in. zachodniopomorskiego, dokonały szybkiego rozwoju pod tym względem. Jednym z przykładów jest gmina Łobez.

Zachodniopomorskie krajowym liderem w zakresie produkcji energii z OZE

Według aktualnych danych województwo zachodniopomorskie produkuje ponad 18,6 proc. krajowej energii ze źródeł odnawialnych. Oznacza to zarazem, że może ono pokryć niemal 80 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię na swoim terenie.

Odnawialne źródła energii w gminie Łobez

Wybrane samorządy dostrzegły duży potencjał i wiele możliwości po transformacji  systemów energetycznych i zaczęły dbać o jej lokalny rozwój na swoim terenie. Obszar Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnia różnorodna struktura mocy zainstalowanej w OZE. Znajdują się tu różne instalacje, m.in. biogazownie – o łącznej mocy 2,59 MW, kolektory słoneczne, farmy wiatrowe o łącznej mocy 52 MW, kotły na biomasę, pompy ciepła, małe elektrownie wodne – ich łączna moc to 528-582 kW, instalacje fotowoltaiczne.

Najważniejsze z nich – będące na terenie powiatu łobeskiego – wymieniamy poniżej.

  1. 1.      Małe elektrownie wodne:

Żerzyno o mocy 90-120 kW na rzece Rega;

Resko o mocy 155 kW na rzece Rega;

Łobez o mocy 75 kW na rzece Rega;

Prusinowo o mocy 80 kW na rzece Rega

Miłogoszcz o mocy 20-30 kW na rzece Ukleja;

Troszczyno o mocy 20-25 kW na rzece Ukleja;

Troszczyno Dolne o mocy 40-50 kW na rzece Ukleja;

Łobez o mocy 5-8 kW na rzece Łoźnica;

Suliszewice o mocy 5-8 kW na rzece Łoźnica;

Łobez o mocy 5-8kW na rzece Łoźnica;

Tarnowo o mocy 20 kW na rzece Stara Rega.

  1. 2.      Elektrownie wiatrowe:

Farma wiatrowa Resko I - 7 turbin wiatrowych o mocy 14 MW;

Farma  wiatrowa Resko II - 16 turbin zainstalowanych we wsiach Bełczna, Klępnica i Poradz o łącznej mocy 32 MW w gminie Łobez (wchodzą one w skład elektrowni wiatrowej Resko II o mocy 76 MW);

Dwie elektrownie wiatrowe w miejscowości Łobżany o mocy 4 MW;

Turbina wiatrowa w miejscowości Ługowina o mocy 2 MW.

  1. 3.      Biogazownie:

Przemysław o mocy 1,6 MW;

Byszewo o mocy 0,99 MW.

Działania na rzecz zrównoważonej energetyki są popierane społecznie. Powstają też regionalne i lokalne instytucje, których celem jest wspieranie rozwoju zrównoważonej energetyki. Jednym z obszarów działań jest promocja wiedzy na temat OZE.

Warsztaty – poznaj instalacje OZE

Na terenie województwa zachodniopomorskiego odbędą się bezpłatne warsztaty poświęcone instalacjom OZE. Można na nich poznać szczegóły na temat możliwych źródeł finansowania, oszczędności i codziennej eksploatacji wybranych OZE. Warsztaty zostaną zorganizowane m.in.  Sarbinowie, Tarnowie, Pyrzycach, Czaplinku.

Poznaj szczegóły: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.koszalin.naszemiasto.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej