więcej


Zielona gospodarka

Wojewoda będzie mógł zmienić zasady selektywnej zbiórki odpadów (21239)

2020-04-01

Drukuj
galeria

Wojewoda będzie mógł zmienić zasady selektywnej zbiorki odpadów, tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb lub uznać wszystkie powstające odpady za nieposegregowane - wynika z przepisów tzw. tarczy antykryzysowej.

Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba wyjaśnił, że nowe przepisy będą miały zastosowanie w sytuacji, kiedy przez koronawirusa branża odpadowa nie będzie mogła normalnie działać, np. ze względu na mniejszą liczbę pracowników. Chodzi np. o zachorowania, kwarantannę itd.

"Wówczas wojewoda z urzędu lub na wniosek odpowiednich władz lokalnych a nawet samych przedsiębiorstw może zarządzić różnorodne działania udrożniające system" - podkreślił wiceminister.

Zgodnie z nowym prawem wojewoda będzie mógł wydać polecenie składowania i spalania odpadów bez jakichkolwiek lub określonych wstępnych procesów przetwarzania, które są wymagane przed tymi procesami. Chodzi o wysegregowanie odpadów do odzysku, w tym recyklingu czy zmniejszenie masy odpadów przed składowaniem.

Wojewoda będzie mógł też zmienić zasady selektywnego zbierania odpadów tzn. zmniejszyć liczbę frakcji w zależności od potrzeb, bądź uznać wszystkie odpady jako niesegregowane - zmieszane. Będzie on mógł też zmienić częstotliwość odbioru odpadów, zmienić sposób ich segregacji.

Od połowy 2017 roku obowiązuje rozporządzenie nakazujące segregację śmieci na pięć frakcji (plastik i metal, papier, szkło, odpady zmieszane i bioodpady).

Nowe przepisy odnoszą się również do odpadów medycznych. W razie konieczności, zakaźne odpady medyczne, będzie można przetworzyć w innych niż spalarnie odpadów niebezpiecznych instalacjach umożliwiających ich bezpieczną przeróbkę.

"Bedzie mogło się to odbyć pod warunkiem spełnienia podstawowych wymogów organizacyjnych i technicznych" - zaznaczył Ozdoba.

Tarcza antykryzysowa wydłuży ponadto możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej, choć nadal rekomendowana jest ewidencja elektroniczna przez BDO, czyli tzw. Bazę Danych Odpadowych.

"Wszystkie działania wojewodów na podstawie nowych przepisów będą monitorowane w Ministerstwie Klimatu oraz przez Inspektorów Ochrony Środowiska, gdyż obecna sytuacja nie powinna być wykorzystywana do podważania dotychczasowego dorobku kraju w zakresie rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności systemu selektywnego zbierania odpadów" - zapewnił Ozdoba.

Dodał, że z uwagi na utrudnienia w przepływie towarów, polska branża recyklingu sygnalizuje narastające trudności w pozyskaniu surowców do produkcji recyklatów, ponieważ były one dotychczas częściowo sprowadzane z innych krajów UE.

"Dbanie o selektywną zbiórkę w kraju jest obecnie jednym z warunków utrzymania działalności przez polskie przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem" - zauważył przedstawiciel resortu klimatu.

Ozdoba dodał, że ma nadzieję, że stan epidemii nie wymusi masowego stosowania nowych przepisów przez wojewodów, które obecnie mają na celu głównie przygotować narzędzia prawne umożliwiające reagowanie w lokalnych sytuacjach kryzysowych.

 

Źródło: PAP


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej