więcej


Zielona gospodarka

Paryskie Kultury Ogrodowe 100 hektarów zielonych dachów i ścian (20289)

Katarzyna Wolańska
2017-12-01

Drukuj
galeria

źródło: www.paris.fr

W Paryżu do 2020 r. ma powstać 100 hektarów zielonych dachów i porośniętych roślinnością ścian. Aż jedna trzecia z tej powierzchni ma służyć ogrodnictwu miejskiemu. 

„Paryskie Kultury Ogrodowe" (Les Paris-culteurs) to zaprojektowana na kilka lat akcja zazieleniania miasta.

Dzięki projektom wdrożonym w ramach tego przedsięwzięcia wyhodowanych zostanie ponad 30 000 kwiatów, 425 ton owoców i warzyw, 24 tony grzybów, 3 tony ryb, a dodatkowo – wytworzone zostanie ponad 8000 litrów piwa. 

Długofalowym, nadrzędnym celem akcji jest rozwój rolnictwa miejskiego, uwrażliwienie wszystkich mieszkańców Paryża i mnożenie kolejnych proekologicznych inicjatyw.

Nowe miejsca upraw zostały zaaranżowane na dachach, ścianach, brukach i w paryskich parkach. Wytypowane projekty są realizowane od początku bieżącego roku (2017) na powierzchni 5,5 hektara. Zostały opracowane i zgłoszone przez stocznie, stowarzyszenia, firmy i rolników. 

Proces wyłaniania projektów do realizacji przebiega w kilku etapach. Pierwszym krokiem jest podpisanie umów partnerskich, następnie uruchamiane są konkursowe procedury zapraszania do zgłaszania projektów, które wpisują się w formułę „Paryskich kultur ogrodowych” (Les Paris-culteurs). 

Jednym z partnerów, którzy podpisali dokument „Cel: 100 hektarów" (Objectif 100 hectares), a tym samym rozpoczęli współpracę z miastem Paryż jest firma Eiffage Construction.

We Francji w marcu 2015 zatwierdzona została ustawa, zgodnie z którą dachy nowo wybudowanych nieruchomości komercyjnych muszą spełniać nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i być częściowo pokryte zielenią lub panelami słonecznymi. Ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie takich przepisów doceniając walory ekologiczne dachów zielonych.

Program "Paryskie Kultury Ogrodowe" to kolejny krok w kierunku budowania zrównoważonych miast i poprawy jakości życia mieszkańców przy wykorzystaniu dachów i ścian zielonych jako elementów zielonej infrastruktury.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej