więcej


Zielona gospodarka

Dachy i ściany zielone we Wrocławiu a zwolnienia od podatku - uchwała Rady Miejskiej (20251)

Katarzyna Wolańska
2017-12-29

Drukuj
galeria

Łąka kwietna na dachu zielonym, fot. Katarzyna Wolańska

Od września 2015 w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni, funkcjonuje we Wrocławiu uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych.

Na jej podstawie od podatku od nieruchomości zostały zwolnione powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych znajdujące się w budynkach, w których w trakcie obowiązywania uchwały wykonane zostały zielone dachy lub zainstalowane zostały na ścianach zewnętrznych ogrody wertykalne. Zwolnienie od podatku następuje na wniosek mieszkańca.

W tekście zostało zdefiniowane rozumienie zielonego dachu na użytek uchwały – nasadzenia roślin wieloletnich umiejscowione na dostosowanym wielowarstwowym pokryciu dachowym, z warstwą wegetacyjną o grubości nie mniejszej niż 40 cm, umożliwiającym ich wielosezonową wegetację.

Określa również co należy rozumieć przez ogrody wertykalne - instalacje obsadzone nasadzeniami roślin wieloletnich umiejscowionymi wraz z systemem korzeniowym na podłożach umożliwiających ich wielosezonową wegetację,  o powierzchni nasadzeń roślinnych nie mniejszej niż 15 m2.

Zwolnieniu na podstawie uchwały nie podlegają powierzchnie użytkowe zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dachy zielone

W przypadku wykonaniem zielonego dachu w budynkach o liczbie kondygnacji nadziemnych nie większej niż 5 zwolnieniu podlega powiezrchnia obliczona wg poniższych zasad:

W sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi powyżej 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega 100% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku. Natomiast w sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi od 50 % do 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku odpowiadająca stosunkowi powierzchni zielonego dachu do powierzchni dachu budynku.

W budynkach o liczbie kondygnacji nadziemnych większej niż 5 ustala się następująco:

W sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi powyżej 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega 50% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku. W sytuacji, gdy wielkość zielonego dachu stanowi od 50 % do 80 % powierzchni dachu – zwolnieniu podlega powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych znajdujących się w danym budynku odpowiadająca połowie stosunku powierzchni zielonego dachu do powierzchni dachu budynku. Przy obliczaniu powierzchni dachu nie uwzględnia się wszelkich otworów konstrukcyjnych, w szczególności kominów wentylacyjnych i spalinowych oraz włazów.

Ogrody wertykalne

Wielkość powierzchni podlegającej zwolnieniu w związku z zainstalowaniem ogrodu wertykalnego obejmuje: 20% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych budynku podlegającego opodatkowaniu w sytuacji, gdy powierzchnia nasadzeń wynosi do 30 m 2 oraz 25% powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych budynku podlegającego opodatkowaniu w sytuacji, gdy powierzchnia nasadzeń przekracza 30 m 2 i jest mniejsza lub równa 45 m2; w przypadku 50% powierzchni użytkowej nasadzeń wynosi powyżej 45 m2.

W odniesieniu do budynku, w którym wyodrębnione zostały lokale, zwolnienie przypada proporcjonalnie na wszystkie lokale oraz powierzchnie użytkowe lokali mieszkalnych, które stanowią część wspólną – z uwzględnieniem wielkości udziałów związanych z prawem do danego lokalu.

W uzasadnieniu uchwały zostały podane zalety ekologiczne i ekonomiczne takich rozwiązań: Zielone dachy, jak również ogrody wertykalne na ścianach, nie tylko pełnią funkcję estetyczną, ale oferują również wiele korzyści, a w dłuższej perspektywie pozwalają zaoszczędzić środki finansowe.

Zielone dachy chronią membranę dachową przed ekstremami temperaturowymi, gradem i czynnikami atmosferycznymi przedłużając tym samym jej żywotność. Odciążają kanalizację miejską, w szczególności przy silnych opadach. Struktura i roślinność zielonego dachu zatrzymuje wilgoć, a następnie wyparowuje ją do atmosfery.

Zielone dachy, jak również ogrody wertykalne na ścianach efektywnie ochładzają budynki, dostarczają wody do atmosfery i wyłapują drobne zanieczyszczenia powietrza. Zielone dachy stanowią obecnie silną tendencję w budownictwie nowoczesnej architektury miejskiej. Tereny zielone zmniejszają miejskie enklawy ciepła.

Jak powiedziała nam Małgorzata Bartyna-Zielińska, Ogrodnik Miejski z Biura Ochrony Przyrody i Klimatu we Wrocławiu zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XV/268/15 z dnia 3 września 2015 r., wg stanu na koniec roku 2017 wyglądają następująco: 
     w 2015 r. skorzystało 16 osób, a wartość zwolnienia wyniosła łącznie 11,04 zł; 
     w 2016 r. skorzystało 45 osób, a wartość zwolnienia wyniosła łącznie 396,67 zł; 
     w 2017 r. skorzystało 46 osób, a wartość zwolnienia wyniosła łącznie 437,77 zł; 

Zwolnienia od podatków mają obowiązywać do 31 grudnia 2021 r.

Wartość zwolnień w kolejnych latach będzie uzależniona od ilości podmiotów spełniających wymogi przedmiotowej uchwały  do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości. Trwają prace nad poszerzeniem zakresu uchwały w celu  wprowadzenia dodatkowych zachęt w zakresie inwestycji w zieloną infrastrukturę. 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej