więcej


Zielona gospodarka

Poldanor i Prime Food z zerowym śladem węglowym (17231)

2014-05-08

Drukuj
galeria

Biogazownia Poldanor w Uniechówku

Spółki Poldanor i Prime Food otrzymały certyfikat „Carbon Neutral Company” przyznany przez niemiecką firmę audytorską Tüv Rheinland Energie und Umwelt GmbH. Przyznanie certyfiktu oznacza, że w 2013 roku, w całym procesie produkcyjnym obu firm emisja netto gazów cieplarnianych (CO2e) na 1 kg wyprodukowanego mięsa została zredukowana do zera.

W dobie narastającego globalnego kryzysu ekologicznego coraz więcej uwagi poświęca się zagadnieniom wielkotowarowego chowu zwierząt i produkcji mięsa oraz wpływowi tego sektora na środowisko naturalne. Według ekspertów spożycie mięsa wzrośnie w najbliższych latach nawet o kilkadziesiąt procent. Z związku z tym coraz mocniej akceptowana jest potrzeba przejścia na bardziej zrównoważony rozwój sektora rolno-spożywczego. W tej dziedzinie spółki Poldanor i Prime Food wyznaczają trendy osiągając tzw. zerowy ślad węglowy.

– Nasze firmy udowadniają, że duże i efektywne przedsiębiorstwa stanowią i będą stanowić niezwykle istotny element zrównoważonego rozwoju rolnictwa w naszym kraju poprzez rozwój źródeł energii odnawialnej oraz istotny wkład w redukcję emisji gazów cieplarnianych – mówi Grzegorz Brodziak, prezes Zarządu Poldanor SA.

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) definiowany jest jako całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych wytworzonych w trakcie procesu produkcyjnego. Ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e) pozwala ocenić stopień ingerencji w środowisko spowodowany wytworzeniem danego produktu. Certyfikat otrzymany przed Poldanor i Prime Food potwierdza, że cały proces produkcyjny w obu spółkach – od produkcji roślinnej i paszy, poprzez chów świń, produkcję biogazu do produkcji mięsa - przebiega w sposób kontrolowany i neutralny dla środowiska. Dziękli temu emisja netto gazów cieplarnianych (CO2e) na 1 kg wyprodukowanego mięsa zredukowana została w 2013 do zera. Było to w dużej mierze możliwe dzięki redukcji emisji gazów osiąganej przez osiem biogazowni Poldanor, które w całości zneutralizowały emisje związane z podstawową produkcją obu spółek. Obecnie w branży mięsnej średni ślad węglowy kształtuje się na poziomie o 5,5 kg CO2e/kg mięsa.

– Prime Food to pierwszy zakład mięsny w Polsce, który ustalił ślad węglowy w całym swoim łańcuchu produkcji i zadeklarował neutralność dla środowiska. Nasza koncepcja „od pola do stołu” to system gwarantujący najwyższą jakość i bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów, jak i możliwość monitorowania wpływu na środowisko całego procesu produkcyjnego – powiedział Paweł Nowak, Prezes Zarządu Prime Food sp. z o.o.

Poldanor i Prime Food to spółki duńskiej grupy Axzon, która jest zorientowana na zrównoważoną i komplementarną produkcję rolną, realizującej koncepcję „od pola do stołu”. Podstawą działalności firmy Poldanor jest chów trzody chlewnej, produkcja rolna pokrywająca wewnętrzne zapotrzebowanie na paszę oraz produkcja biogazu i energii ze źródeł odnawialnych. Spółka Prime Food zajmuje się natomiast ubojem żywca i produkcją wyrobów mięsnych. Ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi członkami grupy daje unikalną możliwość zarządzania jakością produkcji oraz jej wpływem na środowisko naturalne.

 

ChronmyKlimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej