więcej


Zielona gospodarka

Komisja Europejska przewiduje utworzenie 20 mln zielonych miejsc pracy (17453)

2014-07-16

Drukuj
galeria

fot. Oregon Department of Transportation, CC BY 2.0

UE przedstawiła plan przewidujący maksymalne zwiększenie możliwości zatrudnienia w sektorach ekologicznych i wsparcie dla pracowników, w miarę jak gospodarka staje się bardziej przyjazna dla środowiska.

W przypadku „zielonych” miejsc pracy – oznaczających korzystanie z informacji, technologii lub materiałów, które są przyjazne dla środowiska – zauważa się jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w Europie.
Tego typu miejsca pracy powstają między innymi w takich obszarach jak:

  • recykling
  • różnorodność biologiczna, bioróżnorodność
  • izolacja mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej
  • poprawa jakości powietrza
  • technologie pozyskiwania energii odnawialnej

Nawet w czasie recesji liczba miejsc pracy w wymienionych obszarach wzrosła o 20 %. UE uznała skoncentrowanie się na tych sektorach gospodarki za kluczowe dla osiągnięcia zrównoważonego wzrostu. Unia szacuje, że do 2020 r. możliwe jest utworzenie 20 mln miejsc pracy w zielonej gospodarce.


Wspieranie zielonych miejsc pracy
Ekologizacja gospodarki wiąże się z tworzeniem nowych rodzajów miejsc pracy i przekształcaniem tych istniejących. Powstanie popyt na pracowników posiadających specjalistyczne kwalifikacje, wiedzę oraz odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Plan UE zakładający wspieranie procesu tworzenia miejsc pracy w ekologicznych sektorach, a także pomoc dla pracowników zmieniających miejsce pracy obejmuje:

  • przewidywanie, jakie umiejętności oraz jaka wiedza będą potrzebne w tych obszarach, oraz pomoc pracownikom w ich zdobyciu
  • przesunięcie ciężaru z opodatkowania zatrudnienia w kierunku opodatkowania podmiotów zanieczyszczających
  • zachęcanie do dyskusji między pracodawcami i związkami zawodowymi, aby upewnić się, że pracownicy otrzymują wsparcie
  • poprawę międzynarodowej wymiany wiedzy na temat rozwoju zielonych sektorów
  • udzielanie wskazówek małym przedsiębiorstwom, aby ułatwić im przejście na zieloną gospodarkę, przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska i antycypowanie niedoboru kwalifikacji.

Zielona gospodarka
W związku ze zmianą klimatu i globalnym niedoborem zasobów gospodarka ekologiczna kształtowana jest przez innowacje technologiczne, pojawienie się nowych rynków oraz zmiany w popycie konsumpcyjnym i przemysłowym.

Przejście na zieloną gospodarkę ma dla UE zasadnicze znaczenie: niedostateczne wykorzystanie zasobów oraz nadmierne obciążenie dla środowiska naturalnego stwarzają problemy dla długoterminowego wzrostu gospodarczego.

Rosnący popyt w gospodarkach wschodzących oznacza, że wzrost cen surowców, energii i zasobów będzie nieuchronny. Gospodarka europejska musi w większym stopniu reagować na takie zmiany. Przedstawiony przez Komisję Europejską plan zostanie teraz przekazany Radzie Ministrów UE i Parlamentowi Europejskiemu do zatwierdzenia.


źródło: © Unia Europejska, 1995-2011
ec.europa.eu


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej