więcej


Zielona gospodarka

Ile gazów cieplarnianych emitują środki transportu w Warszawie? (21717)

Wojciech Szymalski
2021-02-25

Drukuj
galeria

W ślad za wskaźnikami zużycia energii w warszawskich środkach transportu pasażerskiego, publikujemy także wskaźniki emisyjne. Dzięki nim możemy porównywać ze sobą emisje gazów cieplarnianych związane z podróżowaniem samochodem czy komunikacją publiczną.  

Emisje na świecie

Naszą prezentację ponownie zaczniemy od zestawienia emisji przez różne środki transportu opublikowanego przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (MAE). Agencja ta śledzi różne opracowania naukowe dotyczące emisji i zestawia analizowane dane na jednym wykresie. Wykres ten pokazuje ile emisji jest związane z podróżą za pomocą kilka najpopularniejszych środków transportu pasażerskiego w układzie liczby wyemitowanych gCO2eq na każdy przejechany przez jednego pasażera kilometr trasy. Emisje dotyczą jedynie samej podróży, a nie biorą pod uwagę części emisji związanych z produkcją środków transportu. Te emisje uśrednione dla całego świata zestawione są na poniższym wykresie.

Żółte słupki przedstawiają zakres emisji przez dany środek transportu, zielona kropka średnią emisję w warunkach poza miejskich, a niebieska kropka średnią emisję w warunkach miejskich. Na wykresie przedstawiono kolej (rail), motocykle i skutery (two/three-whellers), autobusy i minibusy (busses and minibusses), samochody osobowe (small and medium cars), samoloty (air) oraz duże samochody osobowe (large cars, SUV). Jak widać z wykresu najmniej wyemitujemy, jeśli będziemy jeździć skuterami lub autobusami, względnie koleją (w tym tramwajami i metrem), co jest nieco inną kolejnością, niż w przypadku zużycia energii. Kolej jest według tego zestawienia najmniej emitującym środkiem transportu tylko poza miastami. Najwięcej wyemitujemy poruszając się samochodami i samolotami.

Emisje w Warszawie

Dziś prezentujemy tego samego typu wskaźnik emisji wyłącznie dla systemu transportowego Warszawy. W Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju wyliczyliśmy te wskaźniki na podstawie posiadanego modelu zużycia energii i emisji w transporcie dla tego miasta. Przy czym wskaźniki te dotyczą sytuacji z roku 2015. Przyczyny obliczenia tych wartości tylko dla tego roku są takie same, jak w przypadku wskaźników energetycznych. Wyniki dla Warszawy dla roku 2015 przedstawiono na poniższym wykresie.

Na podstawie wykresu można zauważyć, że w Warszawie sytuacja z emisją z różnych środków transportu pasażerskiego jest nieco inna niż średnio na świecie. Najbardziej emitują dwutlenek węgla w Warszawie samochody oraz skutery i motocykle. Następne w kolejności są natomiast pociągi podmiejskie – te obsługiwane przez Szybką Kolej Miejską. Pozostałe środki transportu są już o skalę lepsze, a najlepsze pod względem emisji w Warszawie są autobusy działające w ramach usług Zarządu Transportu Miejskiego.

Wpływ koronawirusa na emisje

Biorąc pod uwagę, że przedstawione wyniki są aktualne na rok 2015, można zastanowić się, jak mogłyby one się kształtować dziś, kiedy mamy do czynienia z ograniczeniami w zapełnieniu pojazdów komunikacji miejskiej związanymi z pandemią koronawirusa. Po pierwsze, na pewno 2- lub nawet 3-krotnie mniejsza liczba pasażerów w warszawskich autobusach nadal pozwala im emitować znacznie mniej (38-57 gCO2eq/pkm), niż samochodom przeciętnie zajętym przez tylko 1 osobę, albo nawet i przez 2 (74 gCO2eq/pkm). Dopiero jadąc w 3 lub więcej osób samochodem po Warszawie prawdopodobnie możemy osiągnąć emisję niższą, niż podróżując także tramwajem czy metrem zapełnionym w mniejszym stopniu, niż przed rozpoczęciem pandemii.

Także nadal warto zmienić w Warszawie środek podróżowania na komunikację miejską, jeśli chcemy myśleć o faktycznie ochronie klimatu.

Informacja własna na podstawie danych MAE oraz Transport Problems 2020 - XII Proceedings (nieopublikowane w internecie).


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej