więcej


Zielona gospodarka

Dyskusja otwarta o warunkach programu Prosument (18396)

2015-04-08

Drukuj
galeria

W dniu 26 marca w siedzibie NFOŚiGW odbyła się „Dyskusja otwarta nad uwarunkowaniami wdrożenia programu Prosument”.  

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm instalacyjnych z branży OZE, organizacji branżowych, urzędów gmin i miast, NGO, sektora bankowego, firm doradczych. Bank Ochrony Środowiska S.A. reprezentował kilkuosobowy zespół z Prezesem Mariuszem Klimczakiem na czele.

Wstępem do dyskusji była prezentacja NFOŚiGW (plik do ściągnięcia poniżej), w której przypomniano założenia programu, kanały dystrybucji środków, dotychczasowe efekty, procedurę wyboru banków, wymagania techniczne gwarantujące jakość instalacji oraz wpływ nowej ustawy o OZE na program. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania dla wykonawców instalacji, które stanowią zamkniętą listę i są wystarczające, aby wykonywać montaż urządzeń w ramach programu.

Dyskusję zdominowały dwa tematy:
1. Rozszerzenia przez BOŚ katalogu wymagań wobec producentów urządzeń i wykonawców instalacji, w zakresie przedstawiania gwarancji bankowych.
2. Kwestia relacji BOŚ z wybranymi firmami współpracującymi.

Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Mariusza Klimczaka, przedstawienie gwarancji bankowej nie będzie warunkiem wykonywania instalacji w ramach programu, jednak może wpływać na ocenę ryzyka kredytowego i zastosowane zabezpieczenia wobec kredytobiorcy.

Przedstawiciele BOŚ S.A. zapewnili, że w relacjach ze wszystkimi współpracującymi podmiotami kierują się zasadą transparentności. Prezes Mariusz Klimczak podkreślił, że żaden z podmiotów spośród instalatorów i producentów nie jest partnerem BOŚ S.A. w ramach realizacji Programu Prosument i nie będzie miał żadnych preferencji w uczestniczeniu w Programie.

Przedstawiciele Banku poinformowali także, że żadne dokumenty wymagane do udzielenia kredytu nie zostały jeszcze ostatecznie zatwierdzone i wszelkie dotychczas pojawiające się wersje miały charakter roboczy. Pełny zakres dokumentów zostanie opublikowany na stronie Banku 27 lub 30 marca br.

BOŚ zadeklarował pełną transparentność procesu składania i oceny wniosków w ramach realizacji Programu Prosument. Wskazano, że każdy złożony wniosek w Banku będzie zarejestrowany w obecności klienta z dokładną datą złożenia i otrzyma swój kolejny numer nadawany przez system komputerowy. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu. Podstawą zarejestrowania będzie jednak kompletność wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
NFOŚiGW podkreślił, że obecnie uruchamiana za pośrednictwem BOŚ transza 20 mln zł jest jedynie częścią z planowanego na ten rok 200 mln budżetu.

Pojawiły się także pytania o nowy nabór dla samorządów. NFOŚiGW poinformował, że wstrzymał się z ogłoszeniem naboru w oczekiwaniu na zmiany legislacyjne w zakresie OZE. Dalsze decyzje w tym zakresie uwarunkowane będą również stanowiskiem właściwych organów w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej i zasad jej udzielania.

Spotkanie podsumował Dyrektor Biura NFOŚiGW Ryszard Ochwat, który podziękował zebranym za czynny udział w dyskusji i zapewnił o potrzebie porozumienia wszystkich stron. Oświadczył, że NFOŚiGW posiada doświadczenie w monitorowaniu przestrzegania zapisów umownych. W przypadku umowy z BOŚ S.A., jednym bankiem uczestniczącym we wdrażaniu Programu Prosument, monitorowanie przestrzegania zapisów umownych będzie wykonywane według najlepszych praktyk stosowanych w Narodowym Funduszu.

Prezentacja NFOŚiGW: prosument_-_spotkanie_z_26.03.15.pdf

Źródło: NFOŚiGW


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej