więcej


Zielona gospodarka

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sierpniu 2010 (10291)

2010-09-10

Drukuj
Sierpień 2010 r. charakteryzował się wzrostami cen uprawnień, które rozpoczęły się już na ostatnich sesjach lipca. 27 lipca najniższą zanotowaną ceną było 13,25 €/EUA, natomiast ostatniego sierpnia maksimum odnotowano na poziomie 15,37€/EUA, co oznacza wzrost o 16%. Jednocześnie w ciągu miesiąca można było zaobserwować malejący spread pomiędzy cenami EUAs i CERs, który na zakończenie miesiąca wynosił 1,81€/uprawnienie. Najmniejsza różnica cen pomiędzy EUAs i CERs wyznaczona została 19 sierpnia, na poziomie 1,35€/uprawnienie. 
Do wzrostu cen uprawnień przyczyniły się w głównej mierze decyzje, propozycje i informacje o charakterze politycznym, wypływające zarówno z ONZ UNFCCC jak i z Unii Europejskiej. Istotnym czynnikiem okazały się kolejne dodatkowe weryfikacje projektów CDM i JI, mające na celu ustalenie, czy liczba przyznanych na ich podstawie uprawnień jest zgodna z wynikającą z nich faktyczną redukcją emisji. W szczególności odnosiło się to do projektów HFC-23, w przypadku których aż dwadzieścia poddano rewizji. W efekcie zwiększyło się ryzyko dla potencjalnych inwestorów, którzy nie mogą być do końca pewni uzyskania CERs z niektórych projektów. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie prognoz podaży CERs, a w konsekwencji wzrost ich cen.

Co po Protokole?

W miarę zbliżania się końca drugiego okresu rozliczeniowego, uczestnicy rynku carbon coraz niecierpliwiej domagają się informacji na temat tego, co nastąpi po Protokole z Kioto. Szczególnie istotną kwestią jest tu możliwość tzw. bankingu, czyli wykorzystania uprawnień z okresu rozliczeniowego 2008-2012 w trzecim okresie rozliczeniowym. Nie mniej palącą kwestią jest przyszłość uprawnień z projektów CDM i JI w europejskim systemie handlu emisjami. Odpowiadając na liczne sugestie i naciski organizacji takich jak IETA Komisja Europejska zaczyna już proponować wprowadzenie limitów rozliczeń przy pomocy jednostek protokołu z Kioto (CERs i ERUs). Pojawiają się także sugestie wprowadzenia mnożnika dla tych jednostek w odniesieniu do rzeczywistej emisji, np. jednej tonie emisji odpowiadałyby dwie jednostki CERs.

Wciąż unikające wiążących postanowień Stany Zjednoczone (niewprowadzenie systemu cap-and-trade do programu energetycznego) przyczyniają się do spowolnienia decyzji odnośnie post Kioto, tak jak widoczne to było na szczycie klimatycznym w Bonn. Oddalające się w czasie perspektywy wprowadzenia systemu ograniczania emisji w USA wpływają negatywnie na rozwój rynku dobrowolnego. To z kolei odbija się nawet na ICE (Międzynarodowa Giełda Klimatyczna), która po nabyciu Climate Exchange i weryfikacji prognozowanych obrotów zmuszona była do redukcji kosztów poprzez zwolnienia pracowników. Już teraz pojawiają się wypowiedzi polityków, że na COP-16 w Meksyku nie zapadną żadne wiążące decyzje odnośnie następcy Protokołu z Kioto.

Na fali wzrostów cen uprawnień próbuje skorzystać także Rosja, ustalając minimalną cenę ERU na poziomie 10 €/uprawnienie. Zainteresowanie inwestorów wzbudziła Japonia, eksperymentująca z systemem cap-and-trade, w szczególności informacją o sprzedaży 22 AAUs po jednostkowej cenie 142,2 $/uprawnienie. Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej, przejawiający się wzrostami PKB (co ciekawe – przy malejącej produkcji) zwiększył optymizm uczestników rynku carbon. Najśmielsze prognozy przedstawił Deutsche Bank, przewidując wzrost ceny EUAs na koniec 2010r. do aż 20 €. Pamiętać jednak należy, że np. Berclay’s obniżył w tym miesiącu swoje prognozy dotyczące cen EUAs, co może wskazywać na dużą niepewność na rynku.

Kształtowanie się cen uprawnień do emisji na przestrzeni roku lipiec 2009
– sierpień 2010. Źródło: Reuters


Kształtowanie się cen uprawnień do emisji w sierpniu 2010. Źródło: Reuters
 
***

Consus jest spółką prawa handlowego i działa na rynku od 2000 r. W kwietniu 2009 r. Consus sp. z o.o. została przekształcona w Consus S.A. Siedziba firmy mieści się w Toruniu. Obszarem swoich działań Consus S.A. obejmuje całą Polskę oraz kraje Unii Europejskiej.

W sierpniu 2006 r. powołana została spółka Consus France S.A.R.L. (w 100% zależna od Consus S.A.), oraz w 2009 Consus Romania, które pozwalają wszystkim klientom w pełni korzystać z możliwości handlu wewnątrzunijnego.

Podstawową działalnością Grupy Consus są usługi doradcze i pośrednictwo w handlu uprawnieniami do emisji CO2. Consus przeprowadza transakcje spot oraz terminowe, dokonuje również wymiany EUAs na inne jednostki. Firma jest członkiem giełdy Bluenext w Paryżu oraz Europejskiej Giełdy Energii (EEX) w Lipsku oraz European Climate Exchange (ECX) z siedzibą w Londynie.

Grupa Consus prowadzi także działalność w zakresie zarządzania ryzykiem pogodowym, uwzględniając stosowanie derywatów pogodowych. Jako jedyna polska firma jest członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym (Weather Risk Management Association, WRMA), wspólnie z którym przygotowuje XI Europejską Konferencję Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym. Odbędzie się ona w Krakowie, w dniach 16-17 września 2010 (więcej informacji: http://consus.eu/pl/wrma).
W styczniu 2010 roku firma Consus S.A. znalazła się na prestiżowej liście miesięcznika „World Finance”, wymieniającej najprężniej rozwijające się firmy na świecie.
 
Paweł Jankowski
Trader
Consus S.A.Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej