więcej


Transport

Strażnicy na rowerach na Bielanach i Żoliborzu (19503)

2016-05-29

Drukuj
galeria

Fot. http://www.strazmiejska.waw.pl/

Weryfikacja stanu ścieżek rowerowych, kontrola infrastruktury wokół dróg dla rowerzystów, egzekwowanie zapisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym – to główne założenia działań akcyjnych „Ścieżka", które trwają na terenie Żoliborza i Bielan. 

Strażnicy zadbają o bezpieczeństwo rowerzystów poruszających się po ścieżkach rowerowych oraz wskażą zarządcom zagrażające cyklistom nieprawidłowości. Do działań włączyli się przedstawiciele Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze" – informuje warszawska Straż Miejska.

Funkcjonariusze straży miejskiej z V Oddziału Terenowego dokonują kontroli ścieżek rowerowych pod kątem właściwego ich oznakowania, stanu nawierzchni, parkowania pojazdów na drogach dla rowerów oraz innych nieprawidłowości mających wpływ na bezpieczeństwo oraz komfort jazdy rowerem. Strażnicy poruszający się po mieście w patrolach rowerowych sprawdzają, czy nawierzchnia ścieżki jest równa, czysta i kompletna. Weryfikują również prawidłowość oraz stan poziomego i pionowego oznakowania dróg dla rowerów.

„Sezon rowerowy w pełni, na ulice miasta wyjeżdża coraz więcej rowerzystów. Stąd nasza akcja, która ma na celu ujawnianie m.in. nieprawidłowości w infrastrukturze ścieżek rowerowych. Z naszych dotychczasowych obserwacji wynika, że ścieżki są w całkiem dobrym stanie. Zawsze w przypadku ujawnienia nieprawidłowości – z reguły drobnych – sporządzamy dokumentację fotograficzną, którą przekazujemy, wraz ze szczegółową informacją, do zarządców ścieżek. Wskazane uchybienia są przez nich usuwane na bieżąco i bez zbędnej zwłoki” - mówi st. str. Daniel Treliński z Patrolu Szkolnego V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Oprócz kontroli stanu ścieżek i infrastruktury funkcjonariusze egzekwują przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg dla rowerów oraz przez kierowców, którym zdarza się parkować pojazdy na tych drogach.

„Mimo jasnych przepisów kierowcom zdarza się czasami zaparkować na ścieżce rowerowej. Takich interwencji nie mamy dużo, ale jednak zdarzają się. Samochód zaparkowany na ścieżce rowerowej stwarza ewidentne zagrożenie dla poruszających się po ścieżce rowerzystów. Interweniujemy w każdym przypadku parkowania w miejscu do tego niewyznaczonym a wobec nieodpowiedzialnych kierowców stosujemy sankcje przewidziane prawem” – dodaje mł. spec. Krzysztof Włodkowski z Referatu Szkolnego V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

„Strażnicy zaangażowani w akcję współpracują również z przedstawicielami Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze". Nasze Stowarzyszenie popiera wszelkie działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów, w związku z tym nasi przedstawiciele chętnie zaangażowali się we wspólne działania z strażnikami. Należy pamiętać, że nawet niewielkie uchybienie, jak przykładowo wrastająca w nawierzchnię zieleń, która szybko rozprzestrzenia się, może zagrażać bezpieczeństwu cyklistów” – mówi Bogdan Ross z „Zielonego Mazowsza".

Działania obejmą teren Żoliborza i Bielan i potrwają do końca maja. Sukcesywnie działania będą prowadzone w kolejnych dzielnicach. 

Straż Miejska m.st. Warszawy kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo rowerzystów i wspiera wszelkie działania mające poprawić bezpieczeństwo osób poruszających się po ścieżkach rowerowych. Przez straż miejską przygotowany został m.in. specjalny serwis mapowy „Stolica przyjazna rowerzystom". Dzięki aktualizowanemu systematycznie serwisowi można zapoznać się m.in. z informacją o infrastrukturze dedykowanej rowerzystom, zdarzeniach z udziałem rowerzystów, czy ograniczeniach spowodowanych nieprawidłowym parkowaniem pojazdów w rejonie dróg dla rowerów. 

Oprócz działań o charakterze akcyjnym, Straż Miejska m.st. Warszawy stawia również na edukację rowerzystów. Od 2014 r. działa Stacjonarne Miasteczko Ruchu Drogowego, które odzwierciedla w skali mikro rzeczywistość drogową, z jaką na terenie miasta mogą spotkać się rowerzyści. Tylko w 2015 r. z zajęć na terenie Miasteczka skorzystało blisko 4,3 tys. uczniów. W ramach Dni Otwartych Miasteczko odwiedziło ponad 400 warszawiaków. 

Źródło:  http://infobike.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej