więcej


Polityka klimatyczna

Starcie na linii Komisja Europejska - Parlament, w sprawie celu klimatycznego na 2030 r. (21733)

2021-03-08

Drukuj
galeria

Ustawodawcy potępili „lukę” w proponowanym przez Komisję Europejską celu klimatycznym na 2030 r. i wskazali palcem na władzę wykonawczą UE za jej styl twardych negocjacji w sprawie prawa klimatycznego UE.

Eurodeputowani z całego spektrum politycznego podnieśli gorączkę Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego wykonawczego Komisji Europejskiej, podczas gorącej wymiany poglądów z szefem bloku klimatycznego w czwartek (4 marca).

Ustawodawcy wyrazili obawy co do celu Komisji w zakresie redukcji gazów cieplarnianych netto do 2030 r., który obejmuje pochłanianie dwutlenku węgla z rolnictwa, użytkowania gruntów i leśnictwa - tak zwane „pochłaniacze dwutlenku węgla”.

W poprzednich celach klimatycznych UE nie uwzględniono pochłaniaczy dwutlenku węgla, co zdaniem posłów tworzy lukę, oznacza to, że ​​faktyczna redukcja gazów cieplarnianych będzie niższa niż 55% reklamowane przez organ wykonawczy UE.

Muszę powiedzieć, że mamy poważne wątpliwości co do charakteru proponowanego przez Komisję celu netto na 2030 r.” - powiedziała Jytte Guteland, szwedzka europoseł z ramienia socjalistów i demokratów, który jest sprawozdawcą Parlamentu w sprawie wniosku na 2030 r.

Z własnej oceny skutków Komisji jasno wynika, że ​​w rzeczywistości nie ma pewności, jak duże będzie  i jakie będzie zmniejszenie w 2030 r. przy takim podejściu netto, więc może być poniżej„ co najmniej 55% ”- powiedziała Guteland.

Szwedzkia europoseł skrytykowała obecne obliczenia „pochłaniaczy dwutlenku węgla”, mówiąc, że cel nie uwzględniał pożarów lasów i burz, które mogłyby zmniejszyć zdolność drzew do pochłaniania CO2.

Aby rozwiązać ten problem, wielu posłów zasugerowało utworzenie oddzielnego celu dla pochłaniaczy, aby śledzić naturalne zasoby węgla w UE.

Timmermans bronił proponowanego celu netto, mówiąc, że jest on zgodny z metodologią stosowaną na szczeblu ONZ. Odniósł się do oceny skutków Komisji, mówiąc, że pokazuje ona, że ​​osiągnięcie 55% redukcji emisji netto do 2030 r. jest zgodne ze ścieżką 1,5 ° C zalecaną przez Międzynarodowy Panel ds. Zmian Klimatu.

Uważamy, że jest to uczciwy cel, biorąc również pod uwagę nasze historyczne obowiązki jako UE” - powiedział Timmermans.

Jednak posłowie do PE zacytowali własne szacunki Komisji Europejskiej, aby argumentować, że cel netto oznaczałby w rzeczywistości redukcję emisji tylko o około 53% zamiast 55%.

Inni tymczasem powiedzieli, że używanie 1990 jako punktu odniesienia do obliczenia celu UE na 2030 r. jest mylące, ponieważ emisje gwałtownie spadły w latach 90. po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zmniejszenie o 55% w porównaniu z 1990 r. jest w rzeczywistości równoznaczne z 42% obniżeniem poziomu z 2018 r., tak jak ostrzegła aktywistka klimatyczna Greta Thunberg.

Komisja pod ostrzałem za włączenie „pochłaniaczy dwutlenku węgla” do celów klimatycznych UE

W czwartek (17 września 2020) Komisja Europejska broniła swojego planu wprowadzenia usuwania dwutlenku węgla z rolnictwa, użytkowania gruntów i leśnictwa do zaktualizowanego celu klimatycznego UE na 2030 r., mówiąc, że jest to zgodne ze standardami UNFCCC.

Prawo klimatyczne

Posłowie skrytykowali również podejście Komisji do negocjacji w sprawie prawa klimatycznego UE, które ma na celu uczynienie celu neutralności klimatycznej UE prawnie wiążącym celem.

Komisja ma być uczciwym pośrednikiem podczas trójstronnych rozmów z Parlamentem Europejskim i Radą Ministrów UE, ale ustawodawcy argumentowali, że nie spełnia tego zadania.

Ponadto posłowie zarzucili władzom wykonawczym UE, że ignorują apel Parlamentu o wyznaczenie celu 60% w analizie kosztów i korzyści w odniesieniu do celu na 2030 r.

Istnieją możliwości, ponieważ ocena skutków nie obejmuje wszystkich bardziej ambitnych scenariuszy, takich jak w przypadku transportu i innych polityk sektorowych, ale Komisja celowo ich nie zbadała, powiedział poseł Green, Bas Eickhout.

My w parlamencie zgodziliśmy się na 60% jako nasz cel klimatyczny jako demokratycznie wybranych przedstawicieli, a wy ignorujecie to, dokonując obliczeń” - powiedział Michael Bloss, niemiecki poseł do Parlamentu Europejskiego z Partii Zielonych.

Czekaliśmy na konstruktywne propozycje Rady i Komisji, ale one odmówiły uznania konieczności kompromisu. To „weź to” lub „zostaw”, musi się zmienić, jeśli ma dojść do porozumienia w sprawie prawa klimatycznego ”- powiedział.

Nie ignoruję twojego stanowiska” - odpowiedział Timmermans. „Po prostu się z tym nie zgadzam” - dodał, mówiąc, że Komisja zrobi wszystko, co w jej mocy, aby znaleźć kompromis.

Kwestia lasów jako zasobu gospodarczego, pochłaniacza dwutlenku węgla i siedliska dla bioróżnorodności była również przedmiotem intensywnych dyskusji, w których Timmermans bronił wyważonego podejścia w tej sprawie.

Powiedział, że Komisja wkrótce przedstawi wniosek ustawodawczy w odpowiedzi na wezwanie Parlamentu do obowiązkowej należytej staranności, jeśli chodzi o konsumpcję i wylesianie w UE.

Zieloni sfrustrowani powolnym tempem rozmów na temat europejskiego prawa klimatycznego

Kraje europejskie opóźniają negocjacje w sprawie celu klimatycznego UE do 2030 r. - twierdzi Michael Bloss, poseł do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, który poinformował prasę po trzeciej rundzie rozmów na temat europejskiego prawa klimatycznego.

Wersja ETS

Jednym z najbardziej oczekiwanych aktów prawnych w nadchodzącym czerwcowym pakiecie jest rewizja systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS). Komisja przeprowadza obecnie ocenę skutków dotyczącą rozszerzenia tego zakresu na więcej sektorów, być może transport morski i drogowy, a także budynki.

Jednak transport drogowy jest już objęty normami emisji CO2 i istnieją obawy, że dodanie go do kompetencji ETS może mieć bezpośredni wpływ na konsumentów, w tym na wzrost cen paliw.

Chociaż grupa S&D z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie transportu morskiego do ETS, nie możemy powiedzieć tego samego o transporcie drogowym” - powiedziała Guteland. „Chociaż obecnie nie mamy żadnych głównych celów redukcji emisji w transporcie drogowym, w rzeczywistości mamy już przyzwoite normy emisji CO2 dla transportu drogowego” - zauważyła.

Timmermans powiedział wcześniej, że osobiście jest przeciwny włączeniu transportu drogowego do systemu ETS. Odmówił jednak potwierdzenia tego, co było rozważane, twierdząc, że przyjrzymy się jedynie społecznemu aspektowi reformy ETS.

Źródło: euractiv.com

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej