więcej


Polityka klimatyczna

Konsultacje ministerialne o klimacie na Radzie ENVI (17277)

2014-05-22

Drukuj
galeria

W dniach 14-15 maja odbyło się w Atenach posiedzenie Rady UE ds. Środowiska (ENVI). Dyskusje toczyły się głównie wokół nowego pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej i propozycji zgłoszonych przez Komisję Europejską w styczniu br.

– Potrzebne są precyzyjne analizy ze strony Komisji Europejskiej nt. kosztów nowego pakietu klimatyczno-energetycznego, który ma obowiązywać od 2020 roku. Nowy poziom ambicji będziemy mogli ustalić dopiero po obliczeniu kosztów dla poszczególnych państw – powiedział Marcin Korolec, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej i wiceminister środowiska podczas nieformalnego posiedzenie Rady UE ds. Środowiska.

Nieformalne posiedzenie Rady ENVI zdominowała dyskusja o polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2020-2030. Nowy pakiet klimatyczno-energetyczny zakłada m.in. ustanowienie nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych dla państw członkowskich po 2020 roku.

Podczas spotkania Rady ENVI polskie stanowisko wobec propozycji Komisji Europejskiej reprezentował wiceminister Marcin Korolec. Wpisywało się ono w stanowisko Grupy Wyszehradzkiej - V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) oraz Bułgarii i Rumunii ustalone 9 maja br.

Odnosząc się do propozycji Komisji Europejskiej, minister Korolec podkreśli, że konieczne są precyzyjne analizy ze strony Komisji pokazujące koszty przyszłej polityki. Polityka ta musi także uwzględniać sprawiedliwy podział zobowiązań pomiędzy krajami członkowskim. Nie może zagrażać ich konkurencyjności, bezpieczeństwu energetycznemu, czy generować wysokie ceny energii - dodał minister Korolec.

Nawiązując do wspólnego stanowiska Grupy V4 oraz Bułgarii i Rumunii, minister Korolec stwierdził, że nie ma potrzeby ustanawiania konkretnego celu dla energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywności energetycznej w nowym pakiecie klimatyczno-energetycznym. Wyznaczenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych będzie wystarczające do dalszej transformacji gospodarek UE w kierunku niskoemisyjnym.

Odnosząc się do wysokości nowego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych Unii Europejskiej, minister Korolec podkreślił, że powinien on uwzględniać poziom ambicji innych uczestników. W tym przypadku kluczowe jest szczególnie globalne porozumienie, które ma zostać podpisane w 2015 roku w Paryżu – dodał minister Korolec.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej