więcej


Polityka klimatyczna

Spotkanie ministrów środowiska w formule V4+3 o klimacie (17249)

2014-05-13

Drukuj
galeria

W dniach 7-8 maja odbyło się w Wyszehradzie 20. spotkanie ministrów środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) oraz Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Jednym z tematów rozmów była propozycja Komisji Europejskiej w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2020-2030.

Propozycja dotyczy m.in. ustanowienia nowego, 40% celu redukcji emisji gazów cieplarnianych dla państw członkowskich po 2020 roku. W trakcie spotkania w Wyszehradzie ministrowie zgodzili się, że potrzebne są precyzyjne analizy ze strony Komisji nt. kosztów tej propozycji. Bez nich oraz sprawiedliwego podziału wysiłków pomiędzy państwami uzgodnienie nowego celu nie będzie możliwe. Wśród innych tematów poruszonych podczas V4+3 znalazła się także dyskusja nt. Unijnych Pakietów w sprawie Polityki Czystego Powietrza oraz GMO.

Organizatorem spotkania było węgierskie Ministerstwo Rozwoju Wsi (Ministra of Rural Development), które po reformie administracyjnej na Węgrzech przejęło część zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Spotkanie zakończono podpisaniem Wspólnego Oświadczenia – zobacz tutaj (wersja w jęz. angielskim).

O Grupie Wyszehradzkiej

Ministrowie Środowiska Polski, Czech, Słowacji i Węgier spotykają się regularnie, od maja 1999 roku, na spotkaniach Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) do spraw ochrony środowiska. Spotkania są organizowane przez kraj sprawujący Prezydencję w V4 w danym roku.

Współpraca krajów V4 opiera się na wymianie doświadczeń i umożliwia wypracowanie wspólnych stanowisk na forum Unii Europejskiej. Spotkania pozwalają na omówienie bieżących problemów współpracy pomiędzy krajami, w ramach wspólnych interesów, w tym wzmocnienia wysiłków na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, zapobiegania zmianom klimatu, a także ochrony przyrody i bioróżnorodności. W ostatnich latach odbywają się one w rozszerzonej formule V4+.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej