więcej


Polityka klimatyczna

Aktualne dofinansowania do technologii odnawialnych źródeł energii dla biznesu (21006)

2019-10-25

Drukuj
galeria

Obecnie coraz częściej w prywatnych gospodarstwach i dużych oraz małych przedsiębiorstwach wdrażane są kompleksowe rozwiązania mające na celu wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dowiedz się, jakie są aktualne dofinansowania do technologii OZE, z których można skorzystać.

Odnawialne źródła energii są ogromną szansą na poprawę ochrony środowiska, a także rozwój regionów i lokalnych społeczności. Ustawowe wsparcie dla instalacji OZE umożliwiających produkcję energii elektrycznej i cieplne oraz pomoc w postaci dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych w ramach trwającej perspektywy 2014-2020 to główne elementy mające na celu realizację takich inwestycji.

Najważniejsze kryteria przyznania dotacji

Nabory wniosków o dotacje na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii są nadal prowadzone - poniżej wykaz wybranych z nich. Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy i jednostki samorządowe, które złożą swoje projekty budowy nowej infrastruktury OZE lub modernizację istniejących instalacji.

Kluczową kwestią jest uargumentowanie zasadności przyznania takiego wsparcia. Poza zasadnością wniosku ważne są też inne kryteria, m.in. status prawny podmiotu, lokalizacja, typ wybranego OZE, a także złożenie wniosku na odpowiednim formularzu.

Regionalne Programy Operacyjne

Regionalne Programy Operacyjne są adresowane m.in. do przedsiębiorców, którzy chcieliby podnieść efektywność energetyczną budowanych lub już istniejących obiektów. Instalacje odnawialnych źródeł energii coraz częściej stanowią alternatywę dla energetyki konwencjonalnej w zakresie zaspakajania potrzeb na energię w budynkach mieszkalnych, zakładach produkcyjnych lub gospodarstwach rolnych.

Programy te są realizowane ze środków unijnych w ramach podziału wojewódzkiego. Charakter poszczególnych z nich zależy od danej jednostki terytorialnej, mogą zatem być kierowane do różnych grup odbiorców, mogą też różnić się wymaganiami formalnymi i wysokością dofinansowania.

Każde z województw ma własny RPO. Od lokalizacji zależy rodzaj wsparcia, forma i wysokość, zasady otrzymania itd. Część regionów działa prężniej niż pozostałe, często wiele zależy od przeznaczonego na te działania budżetu. Na przykład Pożyczka Termomodernizacyjna dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw finansowana jest ze środków RPOWP i udzielana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego i Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach.

Program Bocian

Z kolei program Bocian jest udzielany w formie pożyczek. Jego celem jest wsparcie powstawania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji CO₂, dzięki technologii wykorzystującą zieloną energię. Wsparcie przyznawane jest na różne inwestycje z zakresu pozyskiwania ciepła i energii elektrycznej, m.in.:

- systemy fotowoltaiczne – na budynku lub gruncie moc od 40 kWp do 1 MWp;

- elektrownie wiatrowe – o mocy od 40 kWe do 3 MWe;

- pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – od 5 MWt do 20 MWt;

- źródła ciepła opalane biomasą – do 20 MWt;

- małe elektrownie wodne – do 5 MWe;

- kolektory słoneczne z akumulatorem ciepła;

- biogazownie (obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego – do 2 MWe).

Można też zainwestować w instalacje hybrydowe i magazyny dla wyprodukowanego ciepła oraz energii elektrycznej. Wsparcie ma formę pożyczki udzielanej na warunkach preferencyjnych lub rynkowych - kwota maks. to 4 mln złotych (do 85% wartości inwestycji).

PolSEFF2

Projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających nie więcej niż 250 osób. Roczne obroty nie powinny być wyższe niż 50 mln euro. Wsparcie oferowane jest w formie dofinansowania, ale także porad - przedsiębiorcy mogą skorzystać z darmowych konsultacji ze specjalistami ds. finansów i energetyki.

W ramach dofinansowania można prowadzić rozmaite działania ograniczające pobór energii i obejmujące termomodernizację budynków, m.in.:

- zakup technologii z listy urządzeń LEME (Lista Zakwalifikowanych Materiałów i Urządzeń);

- modernizacja wyposażenia, systemów i procesów mająca na celu ograniczenie zużycia energii,

- termomodernizacja budynków komercyjnych i administracyjnych z wykorzystaniem OZE.

Pakiet Prosumencki

Warto wspomnieć też o nowelizacji ustawy o OZE, której elementem jest tzw. Pakiet Prosumencki. Zgodnie z nim przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na swoje potrzeby, a nadwyżki rozliczać w systemie opustów. Do teraz nie mogli być prosumentami energii odnawialnej i korzystać z propozycji kierowanych do gospodarstw domowych.

Prosumentem jest konsument wytwarzający energię w mikroinstalacjach OZE, która pochodzi z odnawialnych źródeł - jak biomasa, wiatr, energia słoneczna, wody termalne, biogaz. Darmową energię elektryczną można pozyskać np. z instalacji fotowoltaicznej.

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie?

Uzyskanie dotacji to możliwość odzyskania części środków z inwestycji. Wybrane przedsiębiorstwa, które muszą przygotowywać audyty energetyczne, mogą też wykorzystać część dofinansowania na ten cel. Przed złożeniem wniosku warto dokładnie sprawdzić jego warunki i obliczyć wysokość oszczędności z OZE.

UWAGA – WARSZTATY!

Weź udział w bezpłatnych warsztatach i poznaj instalacje OZE działające w województwie zachodniopomorskim z ich mocnymi i słabymi stronami. Dowiedz się więcej na temat możliwych źródeł finansowania, oszczędności i codziennej eksploatacji OZE. Warsztaty odbędą się m.in. Sarbinowie, Czaplinku, Tarnowie, Pyrzycach.

Zapisz się: www.pine.org.pl/klimapolka-zachodniopomorska

Czytaj również w: www.iszczecinek.pl

Artykuł sfinansował dla Ciebie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Jest to część projektu pt.: „Polityka klimatyczna szansą dla województwa zachodniopomorskiego. Jak ją wykorzystać?” realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz Fundację Baltic Natura.Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej