więcej


OZE

Na ustawie antywiatrakowej tracą także gminy (20400)

2018-02-22

Drukuj
galeria

Województwo zachodniopomorskie pod koniec 2016 roku było liderem z zakresie inwestycji w elektrownie wiatrowe w Polsce. Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zahamowała rozwój inwestycji wiatrowych. Co brak nowych inwestycji będzie oznaczał dla samorządów województwa zachodniopomorskiego?

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego przygotowało na potrzeby raportu o stanie i uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych oraz perspektywach rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim ocenę potencjału energetyki wiatrowej w nowych uwarunkowaniach prawnych (stan na 1 stycznia 2017). Wynika z niego, że po wprowadzeniu nowych przepisów 20 maja 2016 roku potencjał ten skurczył się 8-krotnie z 2400 MW, do 300 MW. Reprodukujemy grafikę przygotowaną przez RBGP WZ, która pokazuje te skutki.

Niestety nie jest to jedyna niedogodność związana z ustawą o inwestycjach wiatrowych. Przyjęta w przyspieszonym trybie ustawa nie pokazywała rzetelnie kosztów i korzyści jej wprowadzenia. Dlatego RBGP WZ podjęło się oszacowania utraconych kosztów, które będą się wiązały z brakiem przyrostu mocy (brakiem nowych inwestycji), a także z brakiem odtworzenia mocy już istniejących elektrowni, kiedy dobiegną one kresu swojego życia, oraz utracone przychody z podatków. Szacunki te przyniosły następujące wyniki:

- Kwota podatku od nieruchomości utraconego w związku ze wstrzymaniem inwestycji w nowe farmy wiatrowe w latach 2018-2044 może wynieść 776 mln zł.

- Utracona kwota podatku od nieruchomości utraconego w związku z niezastąpieniem wyeksploatowanych po roku 2027 farm wiatrowych może wynieść w latach 2027-2044 ok.  448 mln zł.

Reprodukujemy wykres pokazujący kumulujące się straty związane z brakiem dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości dla gmin.

 

- Łączna szacowana kwota utraconego podatku PIT i CIT z powodu zatrzymania nowych inwestycji w latach 2018-2044 może sięgnąć 130 mln zł.

- Łączna szacowana kwota utraconego podatku PIT i CIT z powodu braku zastępowania wycofywanych elektrowni w latach 2018-2044 może sięgnąć 99 mln zł.

Reprodukujemy wykres pokazujący kumulujące się straty związane z brakiem dodatkowych wpływów z podatku PIT i CIT dla gmin.

 

Co więcej, bez nowych inwestycji w województwie zachodniopomorskim  mniej będzie także miejsc pracy przy montażu czy utrzymaniu farm wiatrowych. Ale o tym w następnym artykule.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej