więcej


OZE

Zachodniopomorskie liderem OZE w Polsce (20399)

2018-02-21

Drukuj
galeria

Fascynujemy się pogonią Niemiec, Danii czy Polski za długoterminowymi celami OZE, tymczasem w skali regionów bywa nie mniej ciekawie. Pod koniec 2016 roku liderem w produkcji energii elektrycznej z OZE było województwo zachodniopomorskie. Czy zmiany prawne nie przekreślą tego sukcesu?

Według materiałów Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego opracowanych na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki z 2015 roku w skali województw największy udział energii elektrycznej z OZE był w województwie zachodniopomorskim. Udział ten wynosił aż 63,82%. Wydaje się, że ten przypadek zadaje kłam wszystkim, którzy twierdzą, że nie ma możliwości, aby Polska sieć energetyczna była w stanie przyjąć taką ilość energii elektrycznej OZE. Zwłaszcza, że województwo zachodniopomorskie produkuje prąd prawie wyłącznie z instalacji wiatrowych. Co więcej, drugie pod względem udziału OZE w produkcji prądu było województwo kujawsko-pomorskie, z 55,96%, choć w nim prawie 25% tego udziału przypadało na elektrownie wodne. Reprodukujemy wykres przygotowany przez RBGP WZ na potrzeby raportu o stanie i uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych oraz perspektywach rozwoju odnawialnych źródeł energii w województwie zachodniopomorskim (stan na dzień 1 stycznia 2017).

 

Jednocześnie pod koniec 2016 roku województwo zachodniopomorskie nadal było liderem w ilości mocy zainstalowanej w OZE. Jeszcze w grudniu 2016 roku zainstalowanych było tam 1587,1 MW mocy z OZE, z tego aż 1477,2 MW (93%) w elektrowniach wiatrowych. Moce całkowite były aż 1,5-krotnie większe, niż w drugim województwie - kujawsko-pomorskim. Moce wiatrowe województwa zachodniopomorskiego stanowiły natomiast aż 26% wszystkich wiatrowych mocy w kraju. Pod względem mocy zainstalowanych w biogazowniach województwo to było 6. w kraju, a w ogniwach fotowoltaicznych 9. Reprodukujemy kartogram wykonany przez RGBP WZ pokazujący moce zainstalowane w OZE w poszczególnych województwach kraju na koniec 2016 roku.

 

Moce zainstalowane w województwie na koniec 2016 roku przekroczyły prognozy województwa, które zakładały zaledwie 1000MW. Niestety w wyniku wprowadzenia w 20 maja 2016 roku ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych dalszy przyrost mocy został całkowicie zahamowany. Jakie mogą być długofalowe skutki tego prawa dla samorządów województwa przedstawimy już jutro w kolejnym artykule.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej