więcej


Nauka o klimacie

WWF: Bogactwo przyrody znika na naszych oczach (19858)

2016-11-08

Drukuj
galeria

Według raportu WWF Living Planet Report 2016, globalna populacja gatunków dzikich zwierząt może się zmniejszyć do 2020 roku nawet o 67 proc. Jest to efekt działalności człowieka, który degraduje i eksploatuje Ziemię na skalę dotąd niespotykaną w historii cywilizacji.Ginące gatunki dzikiej przyrody

Najnowszy raport WWF na temat stanu naszej planety podaje, że w latach 1970-2012 całkowita liczebność populacji kręgowców spadła o 58 proc. Oznacza to, że ilość ssaków, ptaków, gadów, płazów i ryb zmniejszyła się średnio o połowę w ciągu niewiele ponad 40 lat. Szacuje się, że do roku 2020, czyli w ciągu pół wieku (licząc od 1970 r., kiedy WWF rozpoczął monitorowanie dzikiej przyrody), Ziemia może stracić dwie trzecie populacji tych gatunków.

- Bogactwo przyrody znika na naszych oczach. Dane zawarte w Raporcie są alarmujące, bo gatunki zwierząt stanowią ogromną część usług ekosystemowych, od których wszyscy jesteśmy bardzo zależni. Zachodzące zmiany wpływają także na czystość powietrza, jakość wody, ilość pożywienia i tempo zmian klimatu – podsumowuje Jakub Skrzypczyk z Fundacji WWF Polska. – Dlatego tak ważne jest, by działać już teraz i zacząć wdrażać gotowe rozwiązania, które pozwolą nam korzystać z zasobów planety w sposób zrównoważony, szczególnie w obszarze produkcji żywności, energii i przepływów finansowych - dodaje.

Epoka antropocenu

Największe zagrożenia dla gatunków wymienionych w raporcie WWF Living Planet 2016 są bezpośrednio związane z działalnością człowieka – to m.in. utrata siedlisk, degradacja i nadmierna eksploatacja przyrody. Według ekspertów ludzkość przekroczyła granicę chronologiczną holocenu i weszła w nową epokę geologiczną, nazwaną antropocenem. Era antropocenu charakteryzuje się tym, że ma na nią wpływ tylko jeden gatunek - Homo sapiens, co już znajduje potwierdzenie w śladach geologicznych, a także szóstym wielkim wymieraniu, którego być może jesteśmy świadkami.

Według raportu, metody produkcji żywności – aby zaspokoić globalne potrzeby zwiększającej się populacji ludzi – prowadzą w zastraszającym tempie do niszczenia siedlisk gatunków dzikiej przyrody i do nadmiernej eksploatacji naszej planety. Obecnie rolnictwo zajmuje około jedną trzecią całkowitej powierzchni lądów i wymaga zużycia prawie 70 proc. zasobów słodkiej wody!
 
WWF Living Planet Report 2016 przedstawia w związku z tym rozwiązania służące zreformowaniu sposobu produkcji i konsumpcji żywności tak, aby ludzie mogli zaspokajać swoje potrzeby w sposób zrównoważony. Raport koncentruje się także na fundamentalnych zmianach, koniecznych w sferze globalnych systemów energetycznych i finansowych, aby służyły zrównoważonemu rozwojowi obecnych i przyszłych pokoleń.

Ślad ekologiczny konsumpcji

Raport zawiera także dane organizacji Global Footprint Network, które pokazują, że do zapewnienia surowców naturalnych i usług ekosystemowych wykorzystywanych przez ludzkość potrzebny jest potencjał biologiczny równy temu, jaki miałoby 1,6 Ziemi. W związku z tym żyjemy na kredyt, eksploatując naszą planetę ponad jej zdolności regeneracyjne.

- Im bardziej staramy się rozszerzyć granice planety, tym bardziej ją niszczymy. Mamy ją tylko jedną, a jej naturalny potencjał jest ograniczony. Dlatego na każdym kroku powinniśmy minimalizować nasz wpływ na środowisko. Staramy się to robić na każdym etapie naszej działalności – od starannej selekcji certyfikowanych surowców i dostawców spełniających kryteria IWAY po oferowanie produktów pomagających konsumentom prowadzić bardziej zrównoważone życie w ich domach – mówi Karol Gobczyński, Menadżer ds. energii i klimatu w IKEA Retail w Polsce, która jest partnerem prezentującym WWF Living Planet Report 2016 w Polsce.

Konieczność zmiany w korzystaniu z zasobów Ziemi

Dane w raporcie WWF odnośnie nadmiernej eksploatacji planety przez człowieka i spadającej liczby populacji gatunków dzikiej przyrody pokazują, że musimy na nowo zdefiniować sposób naszego działania. Chodzi tu o metody, jakie wykorzystujemy w produkcji oraz te, które stosujemy do mierzenia sukcesu ekonomicznego, do szacowania i uwzględniania wartości środowiska naturalnego, a także nasze sposoby zaspokajania konsumpcji. Dlatego, aby chronić środowisko, przy jednoczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym, trzeba dokonać pilnych zmian systemowych, na które wpływ mają rządy państw, biznes, ale także każda osoba indywidualnie. Powinniśmy zmienić krótkowzroczne podejście do problemów świata na podejście strategiczne, które będzie służyło przyszłym pokoleniom i skutecznie chroniło zasoby naszej planety, przy ich racjonalnym wykorzystywaniu.
 
WWF Living Planet Report 2016 jest jedenastą edycją jednej z najważniejszych na świecie, wydawanych co dwa lata, publikacji naukowych. Dane w raporcie obejmują lata 1970-2012 oraz ponad 3 700 gatunków kręgowców z ponad 14 000 populacji na świecie.

Źródło: WWF Polska


Pliki do pobrania


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej