więcej


Inicjatywy lokalne

Pierwsze spotkanie edukacyjne Warszawskiego Panelu Klimatycznego (21575)

2020-11-13

Drukuj
galeria

W sobotę 7 listopada 2020 odbyło się pierwsze edukacyjne spotkanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Już jutro - 14 listopada, o 10:00 kolejne spotkanie edukacyjne. Transmisje spotkań można śledzić na FB Warszawskiego Panelu Klimatycznego, a materiały archiwalne na Youtube przedsięwzięcia.

Doradcy merytoryczni panelu, eksperci i ekspertka, a także tzw. strony panelu podzielili się swoją wiedzą na temat zmian klimatu i efektywności energetycznej. Przedstawili również swoje rekomendacje. Uczestnicy i uczestniczki panelu po wysłuchaniu prezentacji zadawali pytania i dyskutowali w małych grupach o usłyszanych rozwiązaniach.

W pierwszej części spotkania swoje krótkie wystąpienia mieli Kamil Wyszkowski z Rady Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ oraz Wojciech Szymalski, doradca merytoryczny panelu. Obaj podkreślili wagę zwiększania efektywności energetycznej w miastach dla skutecznej walki ze zmianami klimatu.

Planowanie przestrzenne a efektywność energetyczna

Następnie, swoją prezentacją podzielił się Bartosz Rozbiewski z Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Mówił o polityce przestrzennej stolicy i o tym, jak planowanie przestrzenne może wpływać na efektywność energetyczną miasta. W 2018 roku rozpoczęły się prace nad studium dla Warszawy, a aktualnie trwają zaawansowane prace nad projektem studium – jego zdaniem, rekomendacje wypracowane w ramach panelu powinny zostać ujęte w tym projekcie.

Przedstawiciel biura przedstawił również – jako inspirację dla Warszawy – przykład Freiburga, w którym opracowano standard energetyczny dla budynków. Standard stawia wymóg efektywności energetycznej w wysokości 65kWh rocznego zużycia energii na metr kwadratowy budynku.

Budynki neutralne klimatycznie

Kolejna była prezentacja ekspercka Justyny Biernackiej i Piotra Jurkiewicza z Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich Koło Architektury Zrównoważonej. Eksperci mówili o tym, jak zapewnić, by warszawskie budynki były neutralne klimatycznie.

W swoich rekomendacjach dla panelistów wskazali m.in. na konieczność stworzenia warszawskiego standardu zielonego budynku dla budynków istniejących i nowoprojektowanych, o różnych funkcjach i własności (w zasobie miasta, spółdzielczych i prywatnych), a także na potrzebę opracowania zachęt finansowych i merytorycznego wsparcia dla inwestorów i właścicieli nieruchomości, którzy zamierzają realizować zrównoważone inwestycje.

Miasto efektywne energetycznie

W dalszej części panelu Andrzej Brzozowy (Projekty Miejskie) przedstawił prezentację, która odnosiła się do kwestii planowania przestrzennego miasta. Ekspert zarekomendował m.in. „odbetonowanie” Warszawy poprzez zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej na obszarach zabudowanych o 30% do 2030 roku oraz zapewnienie w projektowanym studium równomiernego rozmieszczenia zieleni (tak aby każdy w ciągu kwadransa mógł pieszo lub rowerem dotrzeć do lasu lub zieleni urządzonej o powierzchni powyżej 2 ha).

Wśród rekomendacji znalazło się również dążenie Warszawy do osiągnięcia cech miasta zwartego na całym swoim obszarze i ograniczenia negatywnych skutków suburbanizacji poprzez naprawę struktury urbanistycznej, a także wdrożenie przez miasto procedury climate-proofing, czyli weryfikowania wszystkich istotnych decyzji i dokumentów miasta pod kątem zasad adaptacji do zmian klimatu wyrażonych w strategii adaptacji do zmian klimatu dla Warszawy.

Perspektywa organizacji społecznych

Swoje stanowisko w temacie Warszawskiego Panelu Klimatycznego przedstawili na spotkaniu również przedstawiciele i przedstawicielka tzw. stron panelu: Julia Keane (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny), Marek Mastalerz (Extinction Rebellion), Wojciech Matejko (Partnerstwo Otwarty Jazdów) oraz Robert Buciak (Zielone Mazowsze). Wśród ich rekomendacji znalazły się m.in. takie:

  • promocja lokalnych partnerstw i spółdzielni energetycznych jako sposób na mitygację oraz sprawiedliwą transformację (udział obywateli w zyskach płynących z transformacji energetycznej),
  • przykrycie miejsc parkingowych panelami fotowoltaicznymi,
  • dokończenie budowy 32 centrów lokalnych ze środków UE,
  • wyposażenie targowisk w pompy ciepła i panele fotowoltaiczne na dachach pawilonów.

Z dokładnym brzmieniem wszystkich prezentacji i rekomendacji można zapoznać się na YouTube’ie lub Facebooku. A konkretnie są to następujące materiały:

Prezentacja wstępna Marcina Popkiewicza: https://www.youtube.com/watch?v=oQ04Qgl3xWw&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=2

Prezentacja Bartosza Rozbiewskiego - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy: https://www.youtube.com/watch?v=-pZkAbCf72o&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=3

Prezentacja Justyny Biernackiej i Piota Jurkiewicza, SARP: https://www.youtube.com/watch?v=VBxZrN-mC_o&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=4

Prezentacja Andrzeja Brzozowego, Projekty Miejskie: https://www.youtube.com/watch?v=0934rzaLKQA&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=5

Prezentacje stron - Extinction Rebellion, Zielone Mazowsze oraz Otwarty Jazdów: https://www.youtube.com/watch?v=NCA9WBINM8w&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=6

Prezentacja Kamila Wyszkowskiego, UN Global Compact Polska: https://www.youtube.com/watch?v=EiS-mLwcruU&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=7

Szersze spojrzenie na kryzys klimatyczny

Pierwszy dzień panelu zakończył się wystąpieniem eksperckim Kamila Wyszkowskiego z Rady Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ, który dał przegląd współczesnej wiedzy na temat kryzysu klimatycznego oraz opowiedział o roli miast w walce ze zmianami klimatu i o tym, co powinny robić, żeby obniżyć swoją energochłonność.

Źródło: Zielona Warszawa

Reflekcja dr Wojciecha Szymalskiego po 1 dniu edukacyjnym

Spotkanie panelu było bardzo dynamiczne, a prezentacje bardzo dobrze wprowadziły panelistów z problematykę energii i klimatu w mieście, choć pierwszego dnia edukacyjnego jeszcze nie dotknięto najważniejszych kwestii i najcięższych danych. Przedstawiony materiał został dobrze przyjęty przez panelistów, wśród których na pewno jest grupa bardziej aktywnych osób, które poszukują informacji, ale zapewne są też tacy, którzy tylko słuchają. Widac było pierwsze potywyne reakcje na proponowane przez ekspertów rekomendacje, które jednak nie zostały przyjęte bezkrytycznie. pierwsze koty za płoty, bo nie obeszło sie bez drobnych problemów technicznych, ale myślę, że wyniki panelu moga nas miło zaskoczyć.


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej