więcej


Inicjatywy lokalne

Drugie spotkanie edukacyjne Warszawskiego Panelu Klimatycznego (21584)

2020-11-20

Drukuj

W sobotę 14 listopada 2020 odbyło się drugie edukacyjne spotkanie Warszawskiego Panelu Klimatycznego. Kolejne spotkania będą juz miały charakter dyskusyjny i bedą odbywaly się za zamkniętymi drzwiami. Transmisję z drugiego spotkania można było FB Warszawskiego Panelu Klimatycznego, a materiały archiwalne na Youtube przedsięwzięcia.

W pierwszej części spotkania wprowadzenie dał Leszek Drogosz z Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy. Mówił o tym, ile i na co miasto zużywa energii oraz co już robi, by zwiększać efektywność energetyczną i udział odnawialnych źródeł energii. Przedstawił także rekomendacje dotyczące stworzenia zielonego standardu budynków i wdrożenia systemu zarządzania energią we wszystkich miejskich budynkach.

Odnawialne źródła energii

Następnie, swoje prezentacje przedstawili eksperci zajmujący się odnawialnymi źródłami energii (OZE) – Tobiasz Adamczewski z Forum Energii i Arnold Rabiega z Krajowego Instytutu Energii Rozproszonej. Zaprezentowali różne rodzaje OZE możliwe do zastosowania w Warszawie, wskazali korzyści i wyzwania związane z ich wykorzystywaniem oraz opowiedzieli o instrumentach finansowych (miejskich i krajowych), które wspierają rozwój OZE.

W swoich rekomendacjach wskazali m.in. na potrzebę opracowania prognozy popytu i podaży OZE w Warszawie, ustanowienie celu strategicznego, by za 10 lat każdy dach w mieście miał instalację fotowoltaiczną (jeśli jest to technicznie możliwe), a także uproszczenie i skrócenie procedury ubiegania się o dotację miejską na ekologiczne źródła energii.

Budynki efektywne energetycznie

W dalszej części panelu Ludomir Duda i Arkadiusz Węglarz z Krajowej Agencji Poszanowania Energii przedstawili obszerną prezentację na temat budynków efektywnych energetycznie. Eksperci zaproponowali sześć grup rekomendacji dotyczących: zarządzania energią w nieruchomościach miasta, lepszej wentylacji w szkołach, budownictwa senioralnego, efektywnego wykorzystania ciepłej wody, nowych budynków i zabytków.

Rekomendacje organizacji społecznych

Swoje stanowisko w temacie Warszawskiego Panelu Klimatycznego przedstawili również przedstawiciele i przedstawicielka tzw. stron panelu: Bernard Swoczyna (WWF Polska) oraz Joanna Krawczyk i Maciej Wereszczyński (Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć). Wśród ich rekomendacji znalazły się m.in. takie:

  • analiza wariantowa ogrzewania obejmująca głęboką termomodernizację budynków, obniżenie zapotrzebowania na ciepło, wykorzystanie odnawialnej energii, 100% bezemisyjnych budynków do 2050, harmonogram działań i finansowanie,
  • informowanie o korzyściach, jakie płyną z kolektywnego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

W imieniu Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które też jest stroną panelu, Bartłomiej Kozek przekazał pisemne rekomendacje dla panelistów. Wśród nich znalazła się m.in. propozycja poszerzenia zakresu współpracy w obrębie metropolii o kwestie związane z energetyką, odnawialnymi źródłami energii i zrównoważonym rozwojem.

Prezentacje

Z dokładnym brzmieniem wszystkich prezentacji i rekomendacji można zapoznać się na YouTube’ie lub Facebooku. A konkretnie są to następujące materiały:

Prezentacja Leszka Drogosza: https://www.youtube.com/watch?v=tr6B2GNTeqA&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=8 

Prezentacja Tobiasza Adamczewskiego: https://www.youtube.com/watch?v=jbZqEnY1BqI&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=9

Prezentacja Arnolda Rabiegi: https://www.youtube.com/watch?v=jFKv2l7sPtk&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=10

Prezentacja Ludomira Dudy i Arkadiusza Węglarza: https://www.youtube.com/watch?v=EQSLE8TBew4&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=11

Prezentacje stron - WWF Polska oraz Polska Zielona Sieć: https://www.youtube.com/watch?v=XV9FISzAgok&list=PLIRscHP6H2z3u9DGbVxjHmS0vEfPPBAGp&index=12

Wszystkie materiały z Warszawskiego Panelu Klimatycznego dostępne są już także poprzez tzw.: Padlet: https://padlet.com/wpk1/informacje

Źródło: Zielona Warszawa


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej