więcej


Energetyka

Zatrudnienie w globalnej branży OZE wzrosło do 8,1 mln (19564)

2016-05-27

Drukuj
galeria

Jak wynika z danych IRENA, OZE tworzyło na całym świecie 8,1 mln etatów– o 5 proc. więcej niż w poprzednim badaniu za 2014 r. Najwięcej miejsc pracy w globalnej branży OZE tworzy sektor fotowoltaiczny. 

Międzynarodowa Agencja Energetyki Odnawialnej (International Renewable Energy Agency – IRENA) przedstawiła dane na temat zatrudnienia w globalnej branży odnawialnych źródeł energii w 2015 r. Największy udział w liczbie zatrudnionych w globalnym sektorze OZE miały w ubiegłym roku Chiny (3,523 mln), Brazylia (918 tys.), USA (769 tys.), Indie (416 tys.), Japonia (388 tys.). W Europie liderem są Niemcy z liczbą 355 tys. etatów, a następnie Francja, w której w sektorze OZE pracuje 170 tys. osób. Pozostałe kraje Unii Europejskiej zatrudniały w sumie 644 tys. pracowników.

Zdecydowanie najwięcej miejsc pracy na globalnym rynku OZE tworzy sektor fotowoltaiczny, w którym pracowało w 2015 roku 2,77 mln osób. Ta liczba wzrosła aż o 11 proc. rok do roku, dzięki szybkiemu rozwojowi globalnego sektora fotowoltaicznego. W ubiegłym roku potencjał nowych instalacji PV na całym świecie wzrósł o 20 proc. Najwięcej miejsc pracy w sektorze PV tworzyły w ubiegłym roku Chiny (1,7 mln). W Japonii liczba zatrudnionych w branży fotowoltaicznej wzrosła o 28 proc. r/r do poziomu 377,1 tys. Rekordowy wzrost zatrudniania zanotowano też w USA, natomiast w Unii Europejskiej liczba zatrudnionych zmalała o 13 proc. – głównie przez dalszy spadek zatrudnienia w firmach produkcyjnych.

W sektorze biopaliw w 2015 r. zatrudnionych było 1,67 mln osób, z czego 821 tys. w Brazylii. W przypadku biopaliw zatrudnienie spadło o 6 proc. r/r, co IRENA tłumaczy mechanizacją procesu produkcji i spadkiem produkcji w wybranych krajach.

Sektor wiatrowy w ubiegłym roku zatrudniał 1,08 mln osób, z czego niemal połowę w Chinach, które stają się coraz ważniejszym producentem elektrowni wiatrowych, a chiński Goldwind w ubiegłym roku stał się największym producentem tych urządzeń pod względem potencjału zrealizowanych zamówień. IRENA zauważa 5-procentowy wzrost zatrudnienia w porównaniu do ostatniego badania zanotowano w sektorze wiatrowym. To zasługa wzrostu potencjału nowych instalacji głównie w Chinach, USA i Niemczech.

W sektorze energetyki słonecznej termalnej zatrudnienie wynosiło w ubiegłym roku ok. 940 tys. osób, z czego w Chinach pracowało ok. 743 tys. W Europie ten sektor zatrudniał 36 tys. osób – mniej niż w Indiach (75 tys.) czy Brazylii (41 tys.).

W innych sektorach zatrudnienie wynosiło w ubiegłym roku w przypadku: biomasy (0,82 mln), biogazu (0,38 mln), małych hydroelektrowni (0,2 mln), geotermii (0,16 mln) oraz skoncentrowanej energetyki słonecznej CSP (0,014 mln).

Zatrudnienie w globalnym sektorze OZE w 2015 r. (dane w tys., IRENA 2016). 

Dyrektor generalny IRENA Adnan Z. Amin stwierdza, że systematyczny wzrost zatrudnienia w sektorze OZE stoi w sprzeczności z trendami w innych sektorach energetyki, w których zatrudnienie maleje. IRENA prognozuje utrzymanie tego trendu, zwłaszcza po podpisaniu paryskiej umowy klimatycznej.

IRENA szacuje ponadto, że na skutek planowanego podwojenia się udziału OZE w globalnym miksie energetycznym do roku 2030, zatrudnienie w globalnym sektorze źródeł odnawialnych wzrośnie do 24 mln.

Raport IRENA: Renewable Energy and Jobs – Annual Review 2016 (link)

Źródło: gramwzielone.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej