więcej


Energetyka

PE: własna produkcja energii podstawowym prawem obywateli UE (19575)

2016-06-28

Drukuj
galeria

23 czerwca członkowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali dwie rezolucje wzywające do wyznaczenia ambitniejszych celów w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej. 

Parlament Europejski debatował na temat sprawozdania Komisji Europejskiej z realizacji postępów w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej  i wezwał do przyjęcia ambitniejszych celów w zakresie OZE i efektywności energetycznej, upominając jednocześnie państwa pozostające w tyle z realizacją wyznaczonych im krajowych celów OZE. Przyjęte przez PE rekomendacje zostaną uwzględnione w propozycjach legislacyjnych w zakresie planowanej reformy unijnego rynku energii.

Parlament Europejski zaznaczył, że wysiłki w zakresie realizacji krajowych celów OZE na 2020 r. powinny zwiększyć Belgia, Francja, Luksemburg, Malta, Holandia, Hiszpania i Wielka Brytania (wkrótce ten problem nie będzie dotyczyć ostatniego z wymienionych krajów). PE zaznaczył też, że problem z realizacją celu na 2020 r. mogą mieć Polska i Węgry.

W toku  dyskusji europosłowie wskazali na wagę dostępu do środków w kontekście realizacji unijnego celu OZE, stwierdzając w tzw. rezolucji nielegislacyjnej, że należy wykorzystać wszystkie istniejące sposoby finansowania, aby możliwe stało się osiągnięcie celu 20 proc. udziału energii odnawialnej w zużyciu energii do 2020 roku.

Zgodnie z decyzjami szefów państw Unii Europejskiej przyjętymi pod koniec 2014 r., do 2030 r. Unia Europejska powinna osiągnąć cel 27-proc. udziału OZE w unijnym miksie energetycznym, a także podobny cel w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

W tekście rezolucji Parlament Europejski wezwał też po raz kolejny do ustalenia wiążących celów, które zapewnią co najmniej 30 proc. udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii do roku 2030, zaznaczając że osiągnięcie nawet 20 proc. jest zagrożone, jeśli państwa członkowskie nie wprowadzą wszystkich istniejących już przepisów unijnych dyrektyw.

Parlament Europejski podkreślił, że do rozwoju energii odnawialnej i redukcji kosztów mogłaby przyczynić się większa integracja europejskiego rynku.

Europosłowie w swojej rezolucji stwierdzili ponadto prawo do samodzielnego wytwarzania i konsumowania energii jako prawa podstawowego. W komunikacie PE czytamy, że konsumenci powinni odgrywać większą rolę także w podejmowaniu decyzji na temat osiągania celów efektywności energetycznej, poprzez przebudowę budynków, zmiany w sposobie ogrzewania lub klimatyzacji.

Parlament Europejski w konkluzjach debaty zaznaczył, że „władze lokalne, społeczności, gospodarstwa domowe i osoby prywatne powinny stanowić trzon transformacji sektora energetycznego”.

Członkowie Parlamentu Europejskiego wezwali ponadto do realizacji w Unii Europejskiej programów informacyjnych i oferujących wsparcie na terenie państw członkowskich, które pomogłyby zwiększyć udział w obecnie obowiązujących lokalnych działaniach zwiększających efektywność energetyczną oraz promować nowe rozwiązania technologiczne w energetyce.

Posłowie Parlamentu Europejskiego ponownie wezwali do wprowadzenia wiążącego celu dla efektywności energetycznej w 2030 roku, wynoszącego 40%, uznając, że wiążący charakter wymogów jest konieczny w celu osiągnięcia jak najwyższego poziomu ambicji i wysiłku w państwach członkowskich.

Podkreślili też, że zbliżająca się rewizja dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej powinna być okazją do przyjęcia przepisów zachęcających do inwestycji w tym sektorze, których priorytetem powinno być promowanie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych, w tym z uwzględnieniem pomocy dla najbardziej potrzebujących mieszkańców.

W efekcie debaty za rezolucją dotyczącą ambitniejszej polityki w zakresie OZE zagłosowało 444 posłów, przeciwko było 103, a 23 wstrzymało się od głosu.

Za drugą rezolucją dotyczącą efektywności energetycznej zagłosowało 253 posłów, 193 było przeciwko, a 4 posłów wstrzymało się od głosu.

Przyjęte rekomendacje Parlamentu Europejskiego mają zostać uwzględnione w nadchodzących propozycjach ustawodawczych dotyczących unii energetycznej.

Źródło: gramwzielone.pl 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej