więcej


Energetyka

Europosłowie stają w obronie konsumentów energii (19428)

Kamil Szydłowski, teraz-srodowisko.pl
2016-04-29

Drukuj
galeria

Fot. Ian Britton, flickr.com (CC BY-NC 2.0)

Parlament Europejski pracuje nad projektem rezolucji, w której zachęca Komisję do tworzenia bardziej przejrzystego i przyjaznego odbiorcom rynku energii. Posłowie chcą m.in. byśmy wiedzieli, za co tak naprawdę płacimy.

W ubiegłym tygodniu Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji w sprawie stworzenia nowego ładu dla odbiorców energii (2015/2323(INI)). Dokument stanowi co prawda zbiór niewiążących zaleceń, ale istnieje szansa, że przynajmniej część z pomysłów zostanie później wykorzystana przez Komisję Europejską na ścieżce legislacyjnej. Pod koniec maja rezolucja zostanie poddana pod głosowanie całej izby.

W kierunku rozproszonej energetyki obywatelskiej

Europosłowie uważają, że cel trzeciego pakietu energetycznego polegający na stworzeniu konkurencyjnego i przyjaznego konsumentom rynku energii nie został jeszcze osiągnięty, na co wskazują niskie wskaźniki zmiany dostawców, utrzymujący się wysoki poziom koncentracji rynku i brak odzwierciedlenia spadających kosztów hurtowych w cenach detalicznych. W projekcie rezolucji zwraca się także uwagę, że efektem trwającej transformacji powinno być odchodzenie od scentralizowanego, nieelastycznego i opartego na paliwach kopalnych systemu energetycznego w kierunku systemu bardziej zdecentralizowanego oraz opartego na odnawialnych źródłach energii. Demokratyczny system powinien przynosić korzyści całemu społeczeństwu, zwiększać zaangażowanie obywateli i społeczności lokalnych oraz dać wszystkim jego uczestnikom realne prawo udziału w produkcji, dystrybucji i magazynowaniu energii.

Nowe rachunki i stabilny system wsparcia OZE

W rezolucji zaleca się m.in. zmiany w rachunkach za energię, które mogłyby zdaniem posłów zawierać np. informacje na temat końcowej ceny z wyjaśnieniem jej składowych (głównie podatków, opłat i taryf). Interesujące wydają się także propozycje umieszczania danych pozwalających na porównywanie własnego zużycia energii na tle innych konsumentów. W realizacji tego przedsięwzięcia istotną rolę będą z pewnością pełniły tzw. inteligentne liczniki pozwalające na rozliczanie odbiorców według rzeczywistego zużycia energii a nie prognoz - jak ma to miejsce obecnie.

Posłowie apelują także o stworzenie stabilnych systemów wsparcia OZE, które gwarantowałyby inwestorom pewność realizacji inwestycji. W końcowej części projektu znalazł się nawet zapis sugerujący, że izba ubolewa z powodu niedawnych gwałtownych zmian systemów wsparcia w niektórych państwach członkowskich oraz wprowadzenia niesprawiedliwych i zawyżonych podatków lub opłat, które mają niekorzystny wpływ na dalszy rozwój własnej produkcji energii. Posłowie chcą także, by do połowy 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła specjalny plan działania w celu zwalczania ubóstwa energetycznego na terenie UE.

Głosowanie już za miesiąc

Choć rezolucje Parlamentu Europejskiego nie są prawnie wiążące, płynące z nich zalecenia mają istotne znaczenie polityczne. Warto bowiem pamiętać, że ostateczny kształt przyjmowanych w Brukseli aktów prawnych to zwykle efekt długotrwałych negocjacji i nierzadko trudnych kompromisów pomiędzy Parlamentem, Radą oraz Komisją. Omawiana rezolucja zostanie prawdopodobnie poddana pod głosowanie całej izby już 26 maja br. podczas sesji plenarnej.

Kamil Szydłowski

Źródło: Teraz Środowisko
www.teraz-srodowisko.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej