więcej


Energetyka

Morskie farmy wiatrowe na Bałtyku (19682)

2016-08-12

Drukuj
galeria

Fot. pixabay.com

Polenergia zapowiada, że zrealizuje budowę  elektrowni wiatrowych w polskiej części Morza Bałtyckiego w latach 2021-22. Niewiadomą pozostaje, w jakim systemie Polenergia będzie rozliczać produkowaną przez nie energię i jaka będzie jej cena, co powinno być kluczową informacją przy podjęciu finalnej decyzji inwestycyjnej.  

Polenergia jako pierwsza w Polsce uzyskała od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III. Planowana moc to 600 MW.

Na etapie przygotowywania projektu inwestycyjnego, w okresie od czerwca 2012 r. do lutego 2014 r., przeprowadzono kompleksowe badania środowiska morskiego na skalę nie stosowaną do tej pory w Polsce. Objęto nimi planowaną farmę wiatrową, a także obszar bezpośrednio do niej przyległy. Wykonano szereg analiz i ekspertyz, dotyczących potencjalnych oddziaływań na: krajobraz, rybołówstwo, ruch statków, systemy radiolokacji i łączności, lotnictwo cywilne i wojskowe, dziedzictwo kulturowe, możliwość wykorzystania zasobów dna morskiego oraz plan przeciwdziałania zagrożeniom i zanieczyszczeniom olejowym.

Polenergia podkreśla, że na tym etapie prac skorzystała przede wszystkim z pomocy polskich ekspertów oraz krajowego zaplecza badawczego.

– Warto podkreślić, że dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe jest bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z farm morskich stabilne źródło energii odnawialnej – komentuje Polenergia.

Wydanie tzw. decyzji środowiskowej daje Polenergii zielone światło do rozpoczęcia prac nad projektem technicznym pierwszej w Polsce farmy wiatrowej zlokalizowanej na Morzu Bałtyckim. 120 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 600 MW zlokalizowanych będzie 23 km na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w woj. pomorskim.

Moc pojedynczego wiatraka ma wynosić do 5 MW, a jego wysokość sięgnie 275 m. To oznacza, że na Bałtyku staną konstrukcje aż o 44 metry wyższe niż wysokość Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie wraz z iglicą (231 m). Sama średnica rotora elektrowni wiatrowej będzie wynosić aż 200 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas wybudowano w Polsce.

– Polenergia jako grupa energetyczna stawia na dywersyfikację swojej działalności zarówno w obszarze energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Jednym z filarów rozwoju spółki są bardzo perspektywiczne projekty farm wiatrowych na Bałtyku, które cechują się wysoką stabilnością i wpisują się w strategię energetyczną Polski oraz nowe regulacje prawne. Wydanie pierwszej decyzji środowiskowej, to kamień milowy w procesie realizacji tych projektów. Łączna moc planowanych farm wynosi 1200 MW, czyli 3-krotnie więcej niż moc projektów farm wiatrowych na lądzie, których realizacja w związku z wejściem nowych przepisów została zawieszona. Oczekujemy, że jeszcze w tym roku oba nasze projekty na Bałtyku będą miały wydane decyzje środowiskowe – komentuje Jacek Głowacki kierujący pracami zarządu Polenergii.

Harmonogram działań przewiduje trzyletni okres na przygotowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić w 2019 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Pierwszy prąd popłynie do polskiego wybrzeża najwcześniej za 5 lat (lata 2021-22). Okres eksploatacji Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III przewidziany jest na 25 lat.

Polenergia ocenia, że wartość inwestycji wyniesie 10 mld zł i w maksymalny sposób che skorzystać przy jej realizacji z lokalnego zaplecza. Spółka szacuje, że polskie przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty wartę 60 proc. tej inwestycji, czyli około 6 mld zł. Dotyczą one przede wszystkim fundamentów, wież, kabli, morskiej stacji transformatorowej, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków.

– Taka skala potencjalnych zamówień skierowanych do polskich przedsiębiorstw to duży impuls przynoszący nowe miejsca pracy przede wszystkim na Pomorzu, choć pozytywny efekt gospodarczy tak dużej inwestycji będzie odczuwalny w różnych przedsiębiorstwach w całym kraju – komentuje Polenergia.

Największa morska farma wiatrowa na Bałtyku?

Zbudowana przez Polenergię farma wiatrowa ma być jedną z największych farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Obecnie na Bałtyku w jego niemieckiej części działają dwie farmy wiatrowe – EnbW Baltic 1 i Baltic 2, o mocy odpowiednio 48,3 MW i 288 MW. W trakcie budowy jest większa farma wiatrowa. Projekt Wikinger ma osiągnąć moc 350 MW i będzie się składać z 70 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 5 MW.

Plan budowy na Bałtyku jeszcze większej farmy wiatrowej ma niemiecko–norweskie konsorcjum firm E.ON i Statoil. Jej moc docelowo osiągnie 385 MW. Morska farma wiatrowa Arkona, której uruchomienie zaplanowano na 2019 r., będzie zlokalizowana 35 km od niemieckiej wyspy Rugen.

Źródło: gramwzielone.pl 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej