więcej


Energetyka

Coraz więcej zielonej energii w UE (19585)

2016-02-16

Drukuj
galeria

Z ostatnich danych Eurostatu wynika, że w 2014 roku 16% energii zużywanej w Unii Europejskiej pochodziło ze źródeł odnawialnych.

W porównaniu z dekadą wcześniej udział zielonej energii w miksie energetycznym UE wzrósł niemal dwukrotnie. Oznacza to, że Unia Europejska ma coraz większe szanse na realizację celu przyjętego na rok 2020, który zakłada udział OZE na poziomie 20%.

Udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w krajach UE (źródło: Eurostat)

Jak wynika z danych Eurostatu, od 2004 r. udział energii ze źródeł odnawialnych wyraźnie rośnie we wszystkich państwach członkowskich. W porównaniu z rokiem 2013 udział energii z OZE był wyższy w 24 z 28 krajów UE.

Pod koniec 2014 r. prawie jedna trzecia spośród państw członkowskich UE spełniła już poziom wymagany do realizacji krajowych celów OZE na rok 2020. Do krajów tych należały: Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Włochy, Litwa, Rumunia, Finlandia i Szwecja. Poza tym blisko osiągnięcia krajowych celów jest także Danii i Austrii, którym zabrakło mniej niż 1 punkt procentowy.

Na przeciwnym biegunie tego rankingu znalazła się Francja, której do osiągnięcia krajowego celu OZE brakuje nadal 8,7 punktów procentowych, Holandia (8,5 p.p.), Wielka Brytania (8,0 p.p.) i Irlandia (7,4 p.p.). Polsce z udziałem OZE w konsumpcji energii brutto wynoszącym w 2014 r. 11,4 procent, brakuje 3,6 punktu procentowego do spełnienia krajowego celu na rok 2002 (15%).

Udział źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 28 krajach UE (źródło: Eurostat)

Jak wynika ze statystyk Eurostatu, unijnym liderem OZE jest Szwecja, gdzie udział zielonej energii przekroczył już 52%. Wysokim udziałem energii ze źródeł odnawialnych charakteryzują się także: Litwa i Finlandia (po 38,7%), Austria (33,1%) oraz Dania (29,2%). Natomiast w najmniejszym stopniu odnawialne źródła wykorzystywane są w Luksemburgu (4,5%), na Malcie (4,7%) oraz w Holandii (5,5%).

 

ChronmyKlimat.pl
Na podstawie: Eurostat

 


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej