więcej


Energetyka

Rekordowa produkcja energii wiatrowej w Wlk. Brytanii (19180)

EurActiv.pl
2016-01-14

Drukuj
galeria

Fot. Nick Cross, Flickr (CC BY-ND 2.0)

2015 r. był rekordowym rokiem dla wytwarzania energii wiatrowej w Wielkiej Brytanii. Pokrywa ona już jedną dziesiąta zapotrzebowania na energię elektryczną w Zjednoczonym Królestwie.

Nowe dane firmy energetycznej National Grid ujawniają, że 11 proc. energii wytworzonej w Wielkiej Brytanii pochodziło w 2015 r. z elektrowni wiatrowych – jest to wzrost z 9,5 proc. w 2014 r. Energia wiatrowa pokryła zapotrzebowanie ponad 8,25 mln brytyjskich gospodarstw domowych, jednej trzeciej gospodarstw w całym kraju. Jest to półtora miliona domostw więcej niż w roku poprzednim.

Prognoza

Dyrektor RenewableUK – brytyjskiego stowarzyszenia producentów energii odnawialnej – dr Gordan Edge powiedział: „To świetne informacje na wejście w Nowy Rok – przemysł wiatrowy może być dumny, że pobił tygodniowe, miesięczne, kwartalne i roczne rekordy udziału w rynku energii w 2015 r. Ten rok przyniósł nam rekordowe wyniki dzięki szerszemu wykorzystaniu wiatraków, jak również znakomitej sile wiatru” – tłumaczył Edge.

Dr Edge dodał również, że „wyniki te pokazują dlaczego rząd powinien kontynuować wspieranie produkcji energii wiatrowej, którą z zaangażowaniem dostarczamy, by utrzymywać Zjednoczone Królestwo podłączone [do zielonej energii]. Możemy kontynuować dobrą zmianę w proporcjach pozyskiwanej energii, która będzie opierała się na czystych źródłach energii i odchodziła od użycia paliw kopalnych” – podkreślał.

Nowy rekord

Grudzień 2015 r. wyznaczył nowy miesięczny rekord dla produkcji energii wiatrowej. 17 proc. zapotrzebowania na energię w tym miesiącu zostało pokryte przez elektrownie wiatrowe. W grudniu zarejestrowany został również nowy najwyższy tygodniowy wzrost udziału energii odnawialnej w całej branży energetycznej – w ostatnim tygodniu miesiąca, włączając w to okres Świąt, 20 proc. zapotrzebowania na energię zostało pokryte z elektrowni wiatrowych.

Okres od października do grudnia również odznaczył się rekordową produkcją energii z wiatru. W tym czasie 13 proc. z całego brytyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną pokryły wiatraki. To o 1 pkt. proc. w porównaniu do wyników zarejestrowanych w pierwszym kwartale 2015 r.

Roczne podsumowanie

Wszystkie odnawialne źródła energii używane do produkcji elektryczności tj.: wiatr, słońce i woda stanowiły łącznie 18 proc. pokrycia całego zapotrzebowania na energię w Wielkiej Brytanii w 2015 r. Jest to wzrost w stosunku do 2014 r., kiedy to odnawialne źródła energii zanotowały udział w rynku na poziomie niecałych 14 proc.

Wzrost ten jest faktycznie jeszcze wyższy biorąc pod uwagę fakt, że łączne zapotrzebowanie na energię w Zjednoczonym Królestwie wzrosło w tym czasie. Jak pokazują statystyki, całościowy udział zielonej energii w rynku wzrósł o 31 proc. Natomiast zużycie paliw kopalnych, takich jak gaz ziemny, ropa czy węgiel spadły z 58,7 proc. na 52 proc.

Stowarzyszenie RenewableUK podaje również, że energia wiatrowa przyciągnęła do Wielkiej Brytanii inwestycje o łącznej wartości 1,25 mld w minionym roku. Przemysł energii odnawialnej zatrudnia aktualnie ponad 30 tys. pracowników. Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej przewiduje, że energia wiatrowa może stać się największym dostawcą energii w Unii Europejskiej do roku 2030. Wszystko zależy od tego, czy rządy będą nadal wprowadzać rozwiązania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

Sytuacja w Polsce

Dane statystyczne przedstawione przez Główny Urząd Statystyczny na 2014 r. pokazują, że udział energii odnawialnej w Polsce stoi na poziomie 11 proc. W perspektywie 10-letniej wykorzystania zielonej energii wzrósł o 4 punkty procentowe. Najwięcej energii pozyskuje się z biopaliw stałych, jest to niespełna 77 proc. Na drugim miejscu uplasowały się biopaliwa ciekłe. Wykorzystanie energii wiatrowej stanowi około 8 proc.

Zgodnie z raportem Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) przedstawionym w październiku 2015 r. udział odnawialnych źródeł energii w Polsce może wzrosnąć do 38 proc. do roku 2030. Badanie podkreśla również, że podobnie jak dziś biomasa będzie stanowić główne źródło zielonej energii dla Polski.

źródło: EurActiv.pl
www.euractiv.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!Podobne artykuły


Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej