więcej


Zielony Tydzień 2010 (11899)

2010-06-02

Drukuj
W dniu 1 czerwca br. w Brukseli otwarta została największa europejska konferencja na temat ochrony środowiska. Tegoroczna edycja, przypadająca w międzynarodowym roku różnorodności biologicznej, dotyczy przede wszystkim niezmierzonego bogactwa gatunków i ekosystemów, które tworzą niewiarygodną, wielobarwną sieć życia, oplatającą całą Ziemię. Zielony Tydzień 2010, obejmujący łącznie około 30 spotkań, koncentruje się w głównej mierze na aktualnym stanie bioróżnorodności i przyrody oraz proponowanych możliwych sposobach na powstrzymanie obecnego galopującego tempa zużywania zasobów naturalnych, a w konsekwencji utraty różnorodności biologicznej.
W trakcie konferencji zainaugurowana została również nowa platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznej, będąca nową inicjatywą na rzecz pogłębiania świadomości wspólnoty interesów między działalnością gospodarczą a różnorodnością biologiczną. Z udziałem ponad 3 tys. przedstawicieli instytucji unijnych, handlu i przemysłu, organizacji pozarządowych, organów publicznych, społeczności naukowej i uniwersyteckiej, Zielony Tydzień daje najważniejszym kręgom opiniotwórczym, zainteresowanym obywatelom i mediom niepowtarzalną okazję do poszerzenia wiedzy, wymiany doświadczeń i poznania najlepszych rozwiązań.

Zdaniem Janeza Potočnika, europejskiego komisarza ds. środowiska, „całemu światu potrzeba przebudzenia i uświadomienia wagi postępującej utraty różnorodności biologicznej. Wierzę, że właśnie Zielony Tydzień 2010 będzie do tego najlepszą sposobnością. Ta konferencja jest idealnym forum na spotkanie najważniejszych aktorów w dziedzinie ochrony środowiska, i rozpowszechnienia przesłania o konieczności radykalnej zmiany postaw wobec kryzysu, jaki zagraża różnorodności biologicznej”.

Ponad 30 spotkań i imprez towarzyszących


Zielony Tydzień 2010 podejmuje takie kwestie jak: obecny stan bioróżnorodności i przyrody, polityka unijna w dziedzinie bioróżnorodności i ochrony przyrody po roku 2010, funkcjonowanie obszarów Natura 2000 oraz zwiększająca się presja działań człowieka na ekosystemy. Niezależnie od rozważania możliwych sposobów zahamowania gwałtownego tempa utraty różnorodności biologicznej, podkreślane będą również korzyści, jakie płyną z różnorodności i bogactwa przyrody. Debaty będą dotyczyły również wymiaru gospodarczego, wpływu utraty różnorodności biologicznej na zdrowie człowieka oraz bioróżnorodność mórz i oceanów. W toku tygodnia zapoczątkowane zostaną również liczne nowe inicjatywy w dziedzinie różnorodności biologicznej, w tym nowy, scentralizowany system informacji o różnorodności biologicznej (BISE) dostępny na specjalnej stronie internetowej, pierwszy unijny poziom odniesienia w zakresie bioróżnorodności, oraz nowa platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznej (zob. niżej).

Ponad 50 barwnych stoisk zapełni teren wystawowy. Do specjalnych atrakcji należy projekcja filmu o zanieczyszczeniach pt. „Dirt! The Movie", a także pokaz audiowizualny o cudach dzikiej natury w Europie: „Wild Wonders of Europe: Unseen, Unexpected, Unforgettable" oraz uroczyste wręczenie dorocznych Europejskich Nagród „Biznes dla Środowiska". Plenerowa wystawa na Berlaymont Esplanade pokazuje, jak natura nie szczędzi nam swoich cennych darów, i dlaczego nie możemy uznać, że wszystko to po prostu do nas należy.

Zielony Tydzień uświetnią swoim udziałem między innymi:


1 czerwca Komisarz Janez Potočnik oficjalnie otworzył konferencję. Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso dokona uroczystego zamknięcia Zielonego Tygodnia 2010 w piątek, 4 czerwca w budynku Charlemagne.

Pozostali ważniejsi uczestnicy Zielonego Tygodnia 2010 to:
  • Connie Hedegaard, unijna komisarz ds. działań w dziedzinie klimatu
  • Karl Falkenberg, dyrektor generalny Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (Komisja Europejska)
  • Ladislav Miko, dyrektor (Dyrekcja B Przyroda) Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska (Komisja Europejska)
  • Elena Espinosa, hiszpańska minister środowiska
  • Norbert Röttgen, niemiecki minister środowiska
  • Tineke Huizinga, holenderska minister środowiska
  • Mark J. Mwandosya, minister gospodarki wodnej i nawadniania Tanzanii
  • Corinne Lepage, posłanka Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca Obserwatorium ds. Monitoringu i Ostrzegania w Dziedzinie Ochrony Środowiska oraz wiceprzewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  • Kiyoshi Araki, ambasador ds. Konwencji o różnorodności biologicznej (COP10), reprezentujący ministerstwo spraw zagranicznych Japonii
  • Luc Gnacadja, sekretarz konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia
Bezpośrednią transmisję z wszystkich sesji będzie można oglądać na stronie internetowej poświęconej Zielonemu Tygodniowi.

Nowa platforma przedsiębiorczości i różnorodności biologicznej

W dniu 1 czerwca zostało zainaugurowane nowe narzędzie techniczne służące bardziej przejrzystym i skutecznym działaniom na rzecz pogłębionej świadomości i zrozumienia wagi zagadnień bioróżnorodności w sferze biznesu. Platforma ta powinna wspomagać przedsiębiorców w uwzględnianiu bioróżnorodności w ich podstawowej działalności, przy jednoczesnym uświadamianiu im istotnych atutów, jakie przynosi ochrona bioróżnorodności w warunkach konkurencji. Jako priorytetowe traktuje się sześć następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, przemysł spożywczy, leśnictwo, przemysł wydobywczy, sektor finansowy i turystyka. Platforma pod nazwą B@B (z ang. Business and Biodiversity) ma ułatwiać różnym zainteresowanym stronom dostęp do informacji i wymianę wiedzy, stając się przy tym centrum zasobów, odsyłającym za pomocą bezpośrednich linków do odpowiednich informacji na ten temat, popularyzującym najlepsze wzory do naśladowania (więcej informacji na stronie ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/).

Dodatkowe informacje: Szczegółowy program Zielonego Tygodnia 2010 oraz specjalny, poświęcony mu serwis prasowy znajduje się na stronie internetowej imprezy: http://www.greenweek2010.eu/

źródło: © Unia Europejska, 1995-2010
www.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej