więcej


Zielona gospodarka

Zmiany w leśnych uprawach, handlu i użytkowaniu gruntów w centrum uwagi (10237)

2010-12-10

Drukuj
img style='float:left; margin: 0 6px 6px 0;'Według wyników nowych badań coraz większa liczba krajów rozwijających się importuje drewno, aby chronić i odbudowywać lokalne zasoby leśne. Badania zostały dofinansowane z projektu REDD-ALERT (Redukcja emisji pochodzących z wylesiania i degradacji poprzez alternatywne użytkowanie gruntów w lasach deszczowych obszarów podzwrotnikowych), który otrzymał 3,49 mln EUR z tematu "Środowisko" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.
Wyniki opublikowane w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) mogą wpłynąć na podejmowane obecnie działania zmierzające do utrzymania równowagi w istniejących jeszcze lasach na świecie.

Naukowcy z Uniwersytetów Stanforda oraz Rutgersa w USA i z Université Catholique de Louvain (UCL) w Belgii twierdzą, że lasy na naszej planecie znikają w tempie ponad 32 milionów akrów rocznie - to obszar odpowiadający mniej więcej terytorium Anglii.

"Ograniczenie wylesiania to międzynarodowy priorytet, zważywszy na jego oddziaływanie na emisje dwutlenku węgla i bioróżnorodność" - wyjaśnia profesor Eric Lambin z Uniwersytetu Stanforda i UCL, jeden z autorów raportu. "Jednakże wyniki naszych badań pokazują, że zaostrzone strategie ochrony lasów oraz ekspansja ekonomiczna często zwiększają zapotrzebowanie na drewno i produkty rolne z importu, co przyczynia się do wylesiania za granicą."

Na potrzeby badań zespół przeprowadził ewaluację zależności między wylesianiem na skalę krajową a globalnym handlem w sektorze produktów leśnych i rolnych w okresie niemal 50 lat (1961-2007). Zespół odkrył, że następujących sześć krajów rozwijających się wprowadziło środki koncentrujące się bardziej na ponownym zalesianiu netto niż na wylesianiu netto: Chile, Chiny, Ekwador, Indie, Kostaryka i Wietnam.

Naukowcy odkryli również, że oprócz Indii, kraje te odnotowują spadek w pozyskiwaniu drewna i nowych uprawach, co przekłada się na wyższe zapotrzebowanie na drewno i produkty rolne z importu.

"Na każde ponownie zalesione 100 akrów w tych krajach, produkty leśne z importu stanowiły odpowiednik 74 akrów" - mówi dr Patrick Meyfroidt z Instytutu Ziemi i Życia przy Ośrodku Badań nad Ziemią i Zmianami Klimatu im. Georgesa Lemaître'a (TECLIM) UCL, naczelny autor raportu. "Uwzględniając eksportowane przez nie produkty rolne, saldo netto wynosi 22 akry gruntu wykorzystywanego w innych krajach."

Naukowiec z TECLIM stwierdził, że przeniesienie netto użytkowania gruntów wzrosło skokowo do 52 akrów importowanych produktów leśnych i rolnych na każde ponownie zalesione 100 akrów. W skrócie na każdy akr ponownie zalesionego gruntu pół akra zostało wykorzystane gdzie indziej, w tym w krajach takich jak Brazylia i Indonezja, które odpowiadają za 61% całego wylesiania w wilgotnych obszarach podzwrotnikowych w latach 2000 - 2005.

Istnieje możliwość podjęcia wielu działań, aby złagodzić wylesianie za granicą, w tym włączyć dane na temat degradacji środowiska do zasad światowego handlu i zacieśnić współpracę międzynarodową w zakresie kwestii związanych z wylesianiem i użytkowaniem gruntów.

"Jeżeli lokalna produkcja leśna jedynie przesuwa presję eksploatacyjną terenów leśnych na naturalne lasy gdzie indziej na świecie, to nie osiągniemy zysku netto dla przyrody w skali globalnej" - podkreśla profesor Lambin. "Niemniej badania nie sugerują po prostu, że ochrona lasów przez te kraje jest bezcelowa, tylko że międzynarodowy handel drewnem i produktami rolnymi może ograniczyć globalne korzyści środowiskowe krajowych strategii ochrony lasów. Szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta."

Więcej informacji:
REDD-ALERT: www.redd-alert.eu
Uniwersytet Stanforda: www.stanford.edu
Université Catholique de Louvain (UCL): uclouvain.be/en-index.html
PNAS: www.pnas.org

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS, fot. www.sxc.hu
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej