więcej


Zielona gospodarka

Zielone technologie GreenEvo w Chorwacji (10199)

2011-02-17

Drukuj
Transfer technologii związanych z ochroną środowiska był jednym z tematów rozmów ministra Andrzeja Kraszewskiego podczas Chorwacko-Polskiego Forum Gospodarczego w Zagrzebiu. 
Celem wizyty z udziałem Waldemara Pawlaka, wicepremiera i ministra gospodarki i Andrzeja Kraszewskiego, ministra środowiska było m.in. ożywienie współpracy pomiędzy Polską a Chorwacją w obszarze ochrony środowiska, a także nawiązanie bliższego dialogu obu państw w zakresie realizacji założeń „zielonej gospodarki”. Chorwację reprezentowali Đuro Popijač, minister gospodarki, pracy i przedsiębiorczości Republiki Chorwacji oraz przedstawiciele biznesu.

Podczas Forum minister Andrzej Kraszewski zaprezentował Projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, którego celem jest międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska. W pierwszej edycji projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, które mają szansę wspierać ochronę środowiska także za granicą. Są wśród nich technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Minister Andrzej Kraszewski zwracając się do uczestników Forum powiedział:
- Cel jakim jest ochrona środowiska i dążenie do zrównoważonego rozwoju jest zadaniem, które wymaga współpracy i wspierania ponad podziałami geograficznymi. Dlatego zapraszam do współpracy i z dumą prezentuję najlepsze polskie zielone technologie, które są laureatami projektu GreenEvo prowadzonego przez Ministerstwo Środowiska. Zaproponowane przez Polskę rozwiązania technologiczne w obszarze zielonych technologii mogą stanowić potencjalne narzędzie współpracy z Chorwacją. Zielona gospodarka jest przyszłością. Ewolucja w kierunku zielonej gospodarki odbywa się między innymi za pomocą takich projektów jak GreenEvo.

Od lutego trwa nabór wniosków do drugiej edycji projektu GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii. O udział w projekcie mogą walczyć technologie z pięciu kategorii. Dla najlepszych, którzy zakwalifikują się do udziału w kompleksowym programie szkoleniowym, Ministerstwo Środowiska przygotowało m.in. narzędzia, dzięki którym technologie te mogą się rozwinąć i zaistnieć na międzynarodowych rynkach. Jego podstawowym celem jest wspieranie aktywności międzynarodowej firm – uczestników projektu i eksportu polskich technologii prośrodowiskowych. Firmy uczestniczące w projekcie korzystają z zagranicznych misji handlowych oraz wsparcia organizacyjnego udziału w międzynarodowych targach. Mogą też ubiegać się o dofinansowanie kosztów tych działań w ramach dostępnych instrumentów wspierania eksportu, oferowanych przez Ministerstwo Gospodarki i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji: www.greenevo.gov.pl


źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej