więcej


Zielona gospodarka

"Zielone złoto" w Rynie (13317)

2011-10-04

Drukuj

"Nasze trzy środowiskowe priorytety: efektywne wykorzystanie zasobów, zapobieganie zmianom klimatu oraz adaptacja Europy do tych zmian , jak i ochrona różnorodności biologicznej nie mogą funkcjonować bez kontekstu leśnictwa. Dzisiejsza konferencja ma w tych dziedzinach sporo do zaoferowania, dlatego leśnictwo można określić mianem 'zielonego złota'" – powiedział 28 września br. Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody podczas międzynarodowej konferencji "Leśnictwo dla klimatu i bioróżnorodności" w Rynie.

Licznie zgromadzeni uczestnicy: delegaci z większości państw Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, polscy parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, świata nauki i grupy interesariuszy dyskutowali na temat celów i zadań z którymi zmagają się lasy w Unii Europejskiej. Podkreślono, że ochrona lasów – w tym ochrona różnorodności biologicznej – jest integralną częścią zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz zwrócono uwagę na wkład leśnictwa w ochronę różnorodności biologicznej lasów i adaptację lasów do zmian klimatu. Zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna może być skuteczną odpowiedzią na różnorodność warunków przyrodniczych, gospodarczych oraz społecznych.

Lasy europejskie, ze względu na zajmowaną powierzchnię i zróżnicowaną strukturę mają znaczący potencjał w łagodzeniu zmian klimatycznych. Trwają obecnie prace mające na celu określenie skali możliwych wyzwań związanych z adaptowaniem się lasów do negatywnych skutków zmian klimatu. Jednocześnie lasy europejskie są również rezerwuarem różnorodności biologicznej a ochrona różnorodności biologicznej jest jednym z priorytetów przy ustalaniu zasad zagospodarowania oraz użytkowania lasów.

Polska prezydencja włączyła się w proces rozpoczęcia negocjacji międzynarodowych w ramach procesu Forest Europe. Oprócz państw Unii Europejskiej obejmuje on m. in. Rosję i Turcję, w celu wypracowania wiążącego prawnie porozumienia. Kwestia leśnictwa jest niezwykle trudna do opisania literą prawa międzynarodowego. Mamy nadzieję, że Europa będzie pierwszym kontynentem, który tego dokona – powiedział minister Zaleski podczas spotkania z dziennikarzami.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję przyjrzeć się z efektom zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej na obszarach, które stały się częścią sieci obszarów Natura 2000, a także zwiedzić las ochronny Szast, ustanowiony decyzją Ministra Środowiska w 2003 r. Las ochronny, unikatowe w skali europejskiej przedsięwzięcie naukowo-badawcze, umożliwia obserwację naturalnej sukcesji lasu w warunkach poklęskowych. Jest to obszar 475 ha, położony w Leśnictwie Szast, pozostawiony

w niezmienionym stanie po kataklizmie huraganu z 4 lipca 2002 r. Obszar ten jest wyłączony z pozyskania drewna.

Drugiego dnia spotkania w Rynie (29.09) odbędą się dwa równoległe spotkania dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za leśnictwo i ochronę przyrody Unii Europejskiej, tradycyjnie organizowane przez każdy kraj sprawujący prezydencję. W kontekście lasów i leśnictwa w UE dyrektorzy dyskutować będą nad: nową Strategią leśną UE, rozwojem prac nad monitoringiem leśnym i informacją o lasach w UE, a także kierunkiem politycznym i zakresem przyszłej konwencji o lasach w Europie. Ponadto, w kontekście leśnictwa agenda przewiduje rozmowy na temat Green Economy, zrównoważonych kryteriów dla leśnej biomasy oraz drewna jako źródło odnawialnej energii.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej