więcej


Zielona gospodarka

Zdaniem EEA Unia zmierza do osiągnięcia celów w zakresie emisji (10340)

2010-06-08

Drukuj
Według rocznego raportu inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych Unii Europejskiej 1990-2008 oraz raportu inwentaryzacji 2010 opublikowanego przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska (EEA) emisje gazów cieplarnianych (GHG) w UE cały czas obniżają się. Na podstawie analizy poziomów emisji w 2008 r. raport stwierdza, że w UE-27 nastąpiło obniżenie emisji o 11,3% w porównaniu z rokiem 1990 - rokiem bazowym w Protokole z Kioto. W tym samym okresie w UE-15 odnotowano obniżenie emisji GHG o 6,5%.
Wykazane obniżenia odpowiadają zredukowaniu emisji o 627 milionów ton ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2) w UE-27 i o 274 milionów ton w UE-15.

W samym tylko okresie 2007-2008 założycielskie państwa członkowskie UE-15 zdołały obniżyć emisje o 1,9%. Natomiast w przypadku UE-27 wynik ten sięga 2%.

"Ogólny trend emisji GHG w UE jest zdominowany przez dwóch głównych emitentów, tj. Niemcy i Wielką Brytanię, którzy odpowiadają za około jedną trzecią całkowitych emisji UE-27" - czytamy w raporcie. "Tym dwóm państwom członkowskim udało się obniżyć emisje GHG o 417 milionów ton ekwiwalentu CO2 w stosunku do 1990 r."

Głównymi determinantami, które przyczyniły się do tego obniżenia w całej UE były wysokie ceny węgla oraz spadek cen gazu ziemnego, co zachęciło producentów ciepła i energii do przerzucenia się z bardziej zanieczyszczającego węgla na czystszy gaz. Spowolnienie gospodarcze pomogło jeszcze bardziej obniżyć poziom, gdyż sektor produkcji przemysłowej, budownictwo i transport drogowy były pod jego wpływem i przedsiębiorcy redukowali skalę swojej działalności. Ponadto wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biomasy umocnił ten trend.

"Raport inwentaryzacji GHG pokazuje, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie obniżenia emisji dzięki samym tylko środkom podejmowanym w ramach polityki wewnętrznej" - mówi profesor Jacqueline McGlade, Dyrektor Wykonawczy EEA. "Nasza polityka i narzędzia wydają się sprawdzać."

"Chociaż oczekujemy nawet wyraźniejszej obniżki w 2009 r., głównie z powodu recesji, musimy zadbać o to, by ten trend zniżkowy w emisjach utrzymał się, a Europa zwiększyła swoje inwestycje klimatyczne, mając za cel ostateczny osiągnięcie bardziej zasobooszczędnej gospodarki" - ostrzega.

W ramach Protokołu z Kioto UE-15 zobowiązała się do łącznego obniżenia emisji GHG o 8% w latach 2008-2012 w stosunku do roku bazowego. Niezależnie od powyższego zobowiązania Komisja Europejska i rządy UE przyjęły cel minimum 20% obniżenia do roku 2020.

EEA jest agencją Unii Europejskiej. Dostarcza niezależnych informacji na temat środowiska i polityki środowiskowej. Agencja opublikuje pod koniec lata 2010 r. wstępne szacunki całkowitej emisji UE w 2009 r., a bardziej szczegółowe raporty na temat trendów, skuteczności polityki i postępów ukażą się na jesieni.

Więcej informacji pod adresem: www.eea.europa.eu/publications/european-union-greenhouse-gas-inventory-2010

źródło: © Wspólnoty Europejskie, 2005-2010, CORDIS
cordis.europa.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej