więcej


Zielona gospodarka

Zarabiamy na klimacie - Polska sprzedała 4 mln jednostek emisji (10236)

2010-12-13

Drukuj
Ocieplanie budynków użyteczności publicznej, a przez to oszczędność energii – ten cel zasilą środki z kolejnej podpisanej przez Polskę umowy o handlu jednostkami emisji AAUs. Transakcje z japońską agencją rządową NEDO podpisał 9 grudnia w Cancun, podczas Konferencji Klimatycznej ONZ, Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. 
Kolejny raz Polska podpisała umowę sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAUs). Umowę podpisał Janusz Zaleski, podsekretarz stanu MŚ z Japońską Organizacją Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO). Opiewa ona na 4 mln jednostek AAUs. Ceremonia podpisania odbyła się w Cancun (Meksyk) 9 grudnia, podczas odbywającej się właśnie 16. Konferencji Klimatycznej ONZ (COP16).

Środki z podpisanej umowy wesprą realizację termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czyli jednego z czterech programów priorytetowych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme). Dzięki tej umowie możliwe będzie dofinansowanie ocieplania m.in. urzędów oraz innych budynków w państwowych jednostkach budżetowych. Konkurs na te działania zostanie ogłoszony w I kwartale 2010, natomiast wydatkowanie środków z transakcji następować będzie w 2012 r. i w połowie 2013 r. Dofinansowanie może sięgać do 100 proc. wartości inwestycji.

Minister Andrzej Kraszewski komentując podpisanie kolejnej umowy:
- Cieszę się, że pozyskujemy z sukcesem kolejnych partnerów do „zazieleniania” w Polsce. Szczególna rola rządowej agencji japońskiej gwarantuje nam umocnienie pozycji wiarygodnego partnera handlowego. Nadal prowadzimy rozmowy z chętnymi do zakupu naszych zielonych jednostek emisji, bo dzięki temu kierujemy duży strumień pieniędzy na inwestycje proekologiczne i jednocześnie wspierające modernizację naszej energetyki – do tej pory zarobiliśmy ponad 80 mln euro na tego typu transakcjach.

To już piąta, po transakcjach zawartych z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju działającym w imieniu Rządu Hiszpanii, oraz Irlandii i dwoma prywatnymi podmiotami japońskimi, umowa na sprzedaż nadwyżki AAUs, która powiększa kapitał Polski do inwestowania w projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Do tej pory zostały ogłoszone 4 postępowania konkursowe w ramach Systemu Zielonych Inwestycji w Polsce w ramach programów priorytetowych (zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, biogazownie rolnicze, elektorciepłownie i ciepłownie na biomasę, budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej). Najwięcej wniosków o finansowanie wpłynęło w ramach konkursu na inwestycje w biogazownie. Obecnie trwa proces oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. Tworzenie list rankingowych i podpisywanie umów z Beneficjantami nastąpi w 2011 r., a wydatkowanie środków w 2011 i 2012 r.

Polska, ze swą trzecią co do wielkości nadwyżką jednostek emisji na świecie (ok. 500 mln jednostek na lata 2008-2012 - po Rosji i Ukrainie), wciąż prowadzi intensywne negocjacje z potencjalnymi kontrahentami zainteresowanymi zakupem jednostek emisji AAUs.

Japońska Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO) jest agencją rządową odpowiedzialną za zakup jednostek emisyjnych od partnerów zagranicznych w imieniu rządu japońskiego w ramach rządowego „Programu Zakupu Uprawnień zgodnie z Mechanizmami Protokołu z Kioto”. Agencja ta jest instytucją podlegającą japońskiemu Ministerstwu Gospodarki (METI).

Środki pochodzące z umów sprzedaży jednostek AAU w ramach polskiego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) mogą być przeznaczane na dofinansowanie inwestycji w formie dotacji. Ich uzupełnieniem mogą być pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz jest Krajowym Operatorem Systemu GIS i zarządza realizacją wszystkich czterech programów priorytetowych. Środki w ramach transakcji są umieszczane na wyodrębnionym rachunku klimatycznym.

Ogłoszenia o naborze wniosków do konkursów są zamieszczane na stronie internetowej Funduszu (www.nfosigw.gov.pl) i w prasie.

Polska zredukowała emisje gazów cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1988 (rok bazowy dla Polski zgodnie z Protokołem z Kioto) o 30 proc. wobec zobowiązań z Protokołu wynoszących 6 proc. W tym samym czasie PKB w Polsce zwiększył się o 70 proc. Nadwyżka jednostek AAUs jaką posiada Polska jest przede wszystkim wynikiem trudnej i kosztownej restrukturyzacji polskiej gospodarki przeprowadzonej po 1990 roku ale także działań na rzecz środowiska. Działania były możliwe dzięki ustanowieniu kompleksowego systemu finansowania ochrony środowiska oraz w dalszej kolejności sprawnemu dostosowywaniu naszych krajowych wymogów do prawa unijnego. 

źródło: Ministerstwo Środowiska
www.mos.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej