więcej


Zielona gospodarka

Wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2 (12643)

2011-06-20

Drukuj

temelin_sxcW maju pod wpływem zapowiedzi wycofania się Niemiec z energetyki jądrowej wzrosły ceny uprawnień do emisji CO2.

Najważniejszym czynnikiem, jaki w maju br. wpływał na rynek uprawnień do emisji CO2 była deklaracja Niemiec o wycofaniu się z energetyki jądrowej. Rezygnacja z tego sposobu wytwarzana energii, niezwiązanego z emisjami CO2, przez jednego z największych emitentów, spowodowała wzrost cen EUA do nienotowanego od dwóch lat poziomu 16,83 euro. Tradycyjnie już ceny uprawnień w dużym stopniu podążały za cenami surowców energetycznych, przede wszystkim ropy naftowej i gazu ziemnego. Z kolei ceny ropy biły kolejne rekordy, co było to związane między innymi z konfliktem w Libii i obawami o ciągłość dostaw tego surowca.

Pośrednio na poziom cen uprawnień miały też wpływ wahania kursów walutowych. Na uwagę zasługuje również fakt, iż ograniczenia, jakie wprowadziła paryska BlueNext, giełda o największej płynności, miały negatywne odzwierciedlenie w wolumenach handlowanych uprawnień. Z początkiem maja br. zaczęła funkcjonować tzw. „Safe Trading Zone” mająca na celu dopuszczenie do handlu jedynie jednostek, w przypadku których giełda będzie miała możliwość prześledzenia ich pochodzenia aż do pierwotnego właściciela. 

W kolejnych miesiącach realny wydaje się być wzrost cen uprawnień spowodowany coraz większymi obostrzeniami na rynkach oraz zwiększeniem udziału emisyjnych źródeł energii w ogólnym rozrachunku. Wolumen handlowanych jednostek powinien pozostać na poziomie jaki obserwowaliśmy w maju, gdyż kolejna graniczna data wynikająca z regulacji prawnych, przypada na ostatni miesiąc roku i dopiero wtedy można spodziewać się większej aktywności na rynku. Prognoza ta, ze względu na dużą wrażliwość rynku uprawnień do emisji na decyzje polityczne, jest obarczona ryzykiem. 
 
max_wykresy


dr Juliusz Preś, makler papierów wartościowych w Consus

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej