więcej


Zielona gospodarka

Wyłoniono 21 technologii GreenEvo przyjaznych dla środowiska (10169)

2011-04-27

Drukuj
Sztuczna nerka dla środowiska, system lamp solarnych czy termiczne utylizacje niskokalorycznych gazów odpadowych to niektóre z 21 najnowszych technologii zakwalifikowanych do Akceleratora Zielonych Technologii GreenEvo. Ich autorzy – 19 polskich firm, otrzymali z rąk Ministra Środowiska, Andrzeja Kraszewskiego specjalne certyfikaty. Uroczystość miała miejsce 21 kwietnia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 
Przedstawione przez firmy technologie pomagają zmniejszyć negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko, dotyczą gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, gospodarki wodnej czy geotermii.

– Technologie, jakie oferują firmy otrzymujące certyfikaty GreenEvo, mają szanse na międzynarodowy sukces – podkreślał podczas spotkania w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego minister Kraszewski. – Ich promocja na rynkach zagranicznych jest priorytetem resortu środowiska. 

Technologie są bowiem podstawowym narzędziem służącym walce ze zmianami klimatu, lepszemu bardziej ekologicznemu wytwarzaniu energii, efektywniejszemu oczyszczaniu ścieków czy lepszej gospodarce odpadami. Dlatego też technologie te musimy wspierać kontynuując idee profesora Macieja Nowickiego, mojego poprzednika na stanowisku Ministra Środowiska.

Technologie często zaskakują, nie tylko skutecznością działania, ale także swoją nazwą. Najnowszy projekt POLIMAT EKO Sp. z o. o. – sztuczna nerka dla środowiska służy rekultywacji zbiorników wodnych i w efekcie wpływa na poprawę stanu wód. Jak mówi prezes firmy Janusz Sztramski tego typu urządzenia działają już przy dwóch polskich jeziorach Parnowskim i Starodworskim. Wkrótce poznamy efekty działania nerki, na pierwszym z nich, w którym woda jest oczyszczana i dodatkowo napowietrzana. Kończą się bowiem, trwające od września ubiegłego roku, badania wody. Z kolei jezioro Starodworskie w województwie warmińsko- mazurskim, z powodu dużego zasiarczenia przygotowywane jest właśnie do odgazowywania. Także w tym przypadku wykorzystane będą możliwości sztucznej nerki.

Wsparcie, jakie otrzymują firmy biorące udział w programie to m.in. intensywne wsparcie w procesie ekspansji na rynki zagraniczne (umożliwienie oraz usprawnienie współpracy z instytucjami rządowymi na całym świecie, pomoc w znalezieniu partnerów zagranicznych) czy możliwość uczestnictwa w misjach gospodarczych wraz z przedstawicielami polskiego rządu, a także licznych seminariach i konferencjach (szansa na nawiązywanie kontaktów handlowych, zyskanie oraz poszerzenie wiedzy na temat rynków zagranicznych, zapoznanie się ze specyfiką organizacyjno-prawną funkcjonowania międzynarodowych rynków).

Firmy mogą także skorzystać z wszelkich form wsparcia dostępnych dla producentów rozwiązań ekologicznych (zapoznanie uczestników z bogatą ofertą instrumentów wsparcia przygotowaną przez administrację publiczną, wsparcie w zakresie spełnienia wymagań wynikających z odpowiednich procedur).

GreenEvo oferuje im także szeroką ofertę szkoleń prowadzonych przez najlepszych specjalistów w Polsce, prezentację technologii w katalogu „GreenEvo – Liderzy polskich zielonych technologii”, przygotowanie dla firm-laureatów profesjonalnych filmów informacyjnych prezentujących technologię (dostępne w różnych wersjach językowych) i stałe indywidualne wsparcie doradcze i merytoryczne ze strony ekspertów projektu GreenEvo.

Dzięki temu wsparciu laureaci projektu GreenEvo będą gotowi na to, by dzielić się swoimi technologiami, doświadczeniami i wiedzą z krajami, które zmagają się z problemami w obszarach: gospodarowanie odpadami, oczyszczanie ścieków oraz uzdatnianie wody, technologie z alternatywnych źródeł energii, dla koksownictwa, technologie energooszczędne oraz niskoemisyjne.

W konferencji, która odbyła się w Warszawie 21 kwietna br., wzięli także udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztofa Stanowski, Prezes NFOŚiGW Jan Rączka, były Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
***

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska przygotowany, z myślą o promocji polskich technologii środowiskowych i wspierania rozwoju przedsiębiorstw w tym zakresie. Ma on także pomóc polskim firmom zaangażowanym w rozwój zielonych technologii w poruszaniu się na rynkach międzynarodowych i przygotowaniu ich do konkurencyjnego zarządzania swoimi projektami. Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii w ramach 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, która odbyła się w Polsce w grudniu 2008 roku. Prowadząc projekt ministerstwo w praktyczny sposób realizuje założenia najważniejszego strategicznego dokumentu środowiskowego, Polityki Ekologicznej Państwa, dotyczące transferu technologii oraz prowadzenia działań proekologicznych.

I edycja GreenEvo w liczbach:
  • 59 zgłoszonych firm, spośród których wyłoniono 13 laureatów,
  • 152 godziny szkoleń biznesowych,
  • 5 eksperckich analiz potrzeb rynków zagranicznych,
  • 5 opublikowanych raportów: Analiza rynków zagranicznych pod względem obszarów technologii GreenEvo, Analiza rynków zagranicznych pod względem możliwości promocyjnych , Analiza potencjału technologii środowiskowych w Polsce, Narzędzia / instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Analiza instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw na rynku polskim,
  • 14 filmów i kilka tysięcy broszur promujących laureatów programu,
  • 14 wyjazdów na misje oraz targi środowiskowe i kilkaset spotkań biznesowych.

źródło: Ministerstwo Środowiska
mos.gov.pl
 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej