więcej


Zielona gospodarka

Wsparcie dla górnictwa zaakceptowane przez UE (9270)

2010-05-14

Drukuj
Na wniosek polskiego rządu 6 maja 2010 r. Komisja Europejska uznała program „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dzięki temu przedsiębiorstwa górnicze będą mogły ubiegać się o dotacje na łączna kwotę 400 mln zł.
Pomoc na sfinansowanie inwestycji początkowych przyznawana będzie po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W jej ramach państwo będzie mogło współfinansować inwestycje rozpoczęte po 1 stycznia 2010 r., związane z:
  • udostępnieniem złóż z nowych poziomów wydobywczych lub rozbudową poziomów już istniejących,
  • budową lub modernizacją szybów wydobywczych i wentylacyjnych, zakupem lub modernizacją maszyn i urządzeń górniczych niezbędnych w procesie eksploatacji,
  • budową lub modernizacją zakładów przeróbki mechanicznej węgla kamiennego,
  • budową centralnych lub lokalnych klimatyzacji.
Notyfikowanym programem pomocowym (pomoc państwa nr N 653/2009) jest projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych. W najbliższych dniach Minister Gospodarki podpisze to rozporządzenie, wejdzie ono w życie po 14 dniach od jego ogłoszenia.

***

6 maja 2010 r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr K(2010)3063 uznającą program pomocowy pn. „Pomoc inwestycyjna dla sektora górnictwa węgla kamiennego” za zgodny z art. 107 ust. 3 lit. e) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej