więcej


Zielona gospodarka

WRMA's 2010 European Meeting już za nami (10277)

2010-10-04

Drukuj
W dniach 15-17 września 2010 w Krakowie odbył się jeden z międzynarodowych kongresów WRMA (Weather Risk Management Association). Jego lokalnym współorganizatorem była firma CONSUS S.A. z Torunia, jedyny polski członek tej organizacji. Uczestnicy spotkania uzyskali niepowtarzalny wgląd w kwestie związane ze stosowaniem derywatów pogodowych oraz wpływem, jaki ma niekatastroficzne ryzyko pogodowe na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. 
Krakowskie spotkanie WRMA otworzył, witając niemal 100 jego gości, Bill Windle – dyrektor WRMA. Prelekcje, których mieli okazję wysłuchać uczestnicy spotkania, dotyczyły przede wszystkim głównego tematu konferencji – zarządzania ryzykiem pogodowym ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania instrumentów pochodnych zwanych derywatami pogodowymi. Słuchacze uzyskali informacje zarówno o historii rynku pogodowego, unikalnych cechach derywatów, jak i branżach, w których mogą być stosowane. Przedstawiono problematykę ekspozycji na ryzyko pogodowe w przedsiębiorstwach o różnym profilu oraz sposoby na to, jak to ryzyko wyceniać. Wszystkie zagadnienia zaprezentowane zostały przez światowych ekspertów tego rynku – pojawił się wśród nich m.in. Dan Tomlinson z Galileo Weather Risk Management Advisors LCC, Claude Brown (Environmental and Climatic Trading Group), Stuard Brown (Swiss Re), Richard Betts (EON), a także dr Juliusz Preś, Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem (Consus S.A.). Spotkanie było również okazją do zapoznania się z uczestnikami rynku pogodowego, takimi jak Consus S.A., EDF Trading, Galileo Risk Weather Management Advisors LCC, MDA Information Systems, SPeedwell, Swiss Re, Vyapar, a tym samym – nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Ryzyko w wersji ekstremalnej – wulkany

Tematem, który wzbudził szczególne zainteresowanie uczestników XI Europejskiej Konferencji Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym, były te aspekty ryzyka pogodowego, które związane są ze skrajnościami pogodowymi i przyrodniczymi. Mając w pamięci tegoroczną erupcję wulkanu na Islandii, która w znaczący sposób wpłynęła na aktywność biznesową wielu, nie tylko europejskich państw, z zaciekawieniem wysłuchano prelekcji eksperta tefrachronologii, dra Simona Blockley’a z Royal Holloway, University of London.

W swojej prelekcji dr Simon Blockley podkreślił, że aktywność wulkaniczna to jeden z wielu mechanizmów przyrodniczych silnie oddziałujących na klimat. Erupcje największych wulkanów są zjawiskiem stosunkowo rzadkim, jednak – o czym świadczą tegoroczne wydarzenia – zdarzają się. Kiedy do nich dochodzi, w powietrze wyrzucane są ogromne ilości pyłu oraz gazu – te zjawiska mogą mieć znaczący wpływ na klimat, porównywalny w skali do wpływu działalności ludzkiej. Analizując historyczne dane dr Simon Blockley zaznaczył, że w wyniku erupcji wulkanu Pintabo na Filipinach kolejne dwie zimy w Północnej Ameryce, Europie i wschodniej Azji były cieplejsze niż zazwyczaj. – Erupcje wulkanów zmieniają na rok lub dwa lata typowe dla danego regionu warunki atmosferyczne – efektem większych jest na ogół ochłodzenie, natomiast tych o mniejszym zakresie – analogiczne w długości trwania ocieplenie. Podczas gdy duże wybuchy skupiają na sobie najwięcej uwagi, te małe również mają istotne znaczenie. Niezmiennie jednak konieczne jest przeprowadzenie wielu badań, które jednoznacznie określą wpływ tych wydarzeń na zjawiska pogodowe.

Ryzyko pogodowe – potrzeby i regulacje

Jak rynek ryzyka radzi sobie z ekstremami pogodowymi? Najlepszą wypracowaną dotychczas metodą jest podział ryzyka. Analityk zabezpieczeń pogodowych, Stephen Doherty – prezes Speedwell Weather Derivates Ltd., w swojej prezentacji „Looking at The Tails” zaznaczył, że ekstremalne wydarzenia oraz ich konsekwencje zdarzają się ostatnio niepokojąco często. Ich efektem jest najczęściej nietypowe w stosunku do standardowej pogody ocieplenie bądź ochłodzenie klimatu.

Stephen Doherty stwierdził, że za podziałem ryzyka pogodowego na katastroficzne i niekatastroficzne, przemawiają silne ekonomiczne powody, bazujące na pierwotnym rozumieniu ryzyka, które musi obejmować wydarzenia katastroficzne. Proces podziału ryzyka prowadzi do lepszego jego zrozumienia. Dzieje się tak dlatego, że w procesie tym ryzyko musi zostać wycenione – zarówno przez tych, którzy chcą się przed nim zabezpieczać, jak i tych, którzy oferują zabezpieczanie. W obrębie tej działalności gospodarczej na europejskich rynkach przewiduje się wiele zmian i regulacji prawnych. Claude Brown, partner oraz współzarządzający Environmental and Climatic Trading Group w Clifford Chance Ltd. podsumował, że regulacja, którą zaproponowała Komisja Europejska, z pewnością wywrze wpływ na użytkowników – stworzono ją z myślą o uczynieniu tego rynku bardziej zrozumiałym.

WRMA


XI Europejska Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym to spotkanie wpisujące się w ciąg kongresów organizowanych przez WRMA na całym świecie. Stowarzyszenie to, powstałe w 1999 roku, jest międzynarodową organizacją wspierającą rynek. Oferuje on przedsiębiorstwom możliwość kontrolowania ich ekspozycji na ryzyko pogodowe oraz powiązanych z nim kwestii finansowych. WRMA inicjuje badania poszczególnych branż, popiera również standaryzację kontraktów oraz dokumentacji używanej w transakcjach. Jest również organizatorem odbywających się na całym świecie kongresów, w których uczestniczą zarówno członkowie rynku zarządzania ryzykiem pogodowym, jak i podmioty korzystające z jego usług. Są one okazją do przedyskutowania najistotniejszych tematów, takich jak sytuacja rynków na całym świecie, kwestie pozyskiwania danych pogodowych, a także prawne i finansowe aspekty transakcji zabezpieczających.
 
***
Consus jest spółką prawa handlowego i działa na rynku od 2000 r. W kwietniu 2009 r. Consus sp. z o.o. została przekształcona w Consus S.A. Siedziba firmy mieści się w Toruniu. Obszarem swoich działań Consus S.A. obejmuje całą Polskę oraz kraje Unii Europejskiej.
W sierpniu 2006 r. powołana została spółka Consus France S.A.R.L. (w 100% zależna od Consus S.A.), oraz w 2009 Consus Romania, które pozwalają wszystkim klientom w pełni korzystać z możliwości handlu wewnątrzunijnego.
Podstawową działalnością spółki są usługi doradcze i pośrednictwo w handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Grupa Consus prowadzi także działalność w zakresie zarządzania ryzykiem pogodowym, z uwzględnieniem stosowania derywatów pogodowych. Jako jedyna polska firma jest członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym (Weather Risk Management Association – WRMA). 
W styczniu 2010 roku firma Consus S.A. znalazła się na prestiżowej liście miesięcznika „World Finance”, wymieniającej najprężniej rozwijające się firmy na świecie.


źródło: Consus S.A.
www.consus.eu

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej