więcej


Zielona gospodarka

Większość gmin gotowa na nową segregację! (20310)

2017-12-12

Drukuj
galeria

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju zebrała dane z gmin dotyczące wdrażania nowego systemu segregacji odpadów. Dobra wiadomość – większość gmin już go wdrożyła!

Jak przeprowadziliśmy badanie?

Do końca września 2017 roku wpływały do nas odpowiedzi na ankiety wystosowane pisemnie do gmin. W ankietach zadaliśmy kilka prostych pytań:

- W jaki sposób samorząd przygotowuje się do wdrożenia nowych przepisów dotyczących zmian w ustawie o gospodarowaniu odpadami – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów?

- Czy samorząd już przystąpił do wdrażania nowego systemu segregacji opadów?

- Jeśli nie, kiedy rozpoczną się prace nad zmianami i jaka jest planowana data wdrożenia nowego systemu?

Właśnie skończyliśmy przegląd odpowiedzi.

Ile gmin już wdrożyło system?

Odpowiedzi otrzymaliśmy od 1331 gmin, a więc ponad 1/3 wszystkich gmin w Polsce. Jak się okazuje we wrześniu 2017 roku już ponad 62% gmin, deklarowała, że nowy system segregacji już u nich działa. Jednak w tej grupie znajdują się jedynie dwa duże miasta metropolitalne (o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.) - to Poznań i Katowice. Niecałe 38% gmin jeszcze nie wdrożyło nowego systemu segregacji odpadów, ale jest w tej grupie aż 10 z 12 miast metropolitalnych, które odpowiedziały na ankietę. Jednoznaczną odpowiedź na to pytanie można było podać dla 1264 gmin.

Kiedy pozostałe gminy będą gotowe?

Pozostałe gminy w dużej mierze rozpoczęły już daleko idące przygotowania do wdrożenia nowego systemu. Większość niegotowych gmin (48% z 541) zamierza wdrożyć nowy system w pierwszym kwartale 2018 roku, a więc prawdopodobnie już od najbliższego stycznia. Kolejnym znaczącym terminem będzie styczeń 2019 roku, kiedy wdrożenie systemu deklaruje 19% jeszcze dziś niegotowych gmin. Co ciekawe 5% gmin odkłada wdrożenie systemu aż poza rok 2020.

O co chodzi w nowym systemie segregacji?

Nowy system gospodarki odpadami wprowadza konieczność segregowania odpadów na pięć frakcji:

Biodegradowalną – pojemniki brązowe

Szkło – pojemniki zielone

Metal i plastik – pojemniki żółte

Makulatura – pojemniki niebieskie

Pozostałe – do pojemników innego koloru niż wymienione.

System ten musi być wdrożony w każdej gminie do końca czerwca 2022 roku.

A co to oznacza dla klimatu Ziemi?

Dokładna segregacja odpadów sprzyja ich ponownemu wykorzystaniu a zapobiega składowaniu i spalaniu. Składowanie i spalanie odpadów są źródłem emisji bardzo dużej ilość gazów cieplarnianych, głównie metanu.

 

Badanie przeprowadziła Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju z inicjatywy własnej. Dziękujemy Ewelinie Szulc za pomoc w analizie ankiet.


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opinią
Portal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej