więcej


Zielona gospodarka

Wicepremier Pawlak: tworzymy gospodarkę niskoemisyjną, innowacyjną i konkurencyjną (13073)

2011-08-18

Drukuj

– Do 2050 r. chcemy stworzyć nowoczesną i niskoemisyjną gospodarkę, opartą na innowacyjnych rozwiązaniach, która skutecznie będzie konkurować na globalnym rynku – podkreślił wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 16 sierpnia 2011 r. rząd przyjął założenia "Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)", przygotowane w MG.

Zgodnie z założeniami, realizacja NPRGN wiązać się będzie z wypełnieniem zobowiązań redukcyjnych, określonych w Protokole z Kioto i unijnym pakiecie klimatyczno-energetycznym. Dotyczą one przede wszystkim zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych substancji

Ponadto rozwój gospodarki niskoemisyjnej, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju, wymagać będzie przyspieszenia modernizacji sektora elektroenergetycznego oraz innych gałęzi przemysłu. Konieczna będzie również poprawa efektywności energetycznej we wszystkich branżach oraz większe wsparcie dla działalności innowacyjnej i transferu technologii w tym zakresie.

Do przygotowania programu wykorzystane zostaną m.in. analizy opracowane w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, wskazujące najbardziej efektywne i wspierające rozwój gospodarczy sposoby zmniejszania emisji CO2. Rozwiązania zawarte w NPRGN będą spójne z dokumentem "Polska 2030" oraz średniookresową strategią rozwoju kraju i 9 strategiami horyzontalnymi. Koordynatorami przygotowań są resorty gospodarki i środowiska.

Program ma być finansowany m.in. z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Unii Europejskiej oraz pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA. – Kierujemy go do przedsiębiorców, samorządów terytorialnych i gospodarczych, organizacji pozarządowych, ale również bezpośrednio do każdego obywatela.. Jego wdrożenie pozwoli dostosować wszystkie branże do wymogów gospodarki niskoemisyjnej oraz kształtować właściwe postawy w tym zakresie – wyjaśnia wicepremier Waldemar Pawlak.

Cele Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Cel główny: Rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Cele szczegółowe:

  • rozwój niskoemisyjnych źródeł energii,
  • poprawa efektywności energetycznej,
  • poprawa efektywności gospodarowania surowcami i minerałami
  • rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych,
  • zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami,
  • promocja nowych wzorców konsumpcji.

Założenia „Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej"

Więcej informacji:

www.mg.gov.pl/files/upload/10460/McKinseyPL.pdf 

www.mg.gov.pl/node/12852 

 

 

źródło: Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej