więcej


Zielona gospodarka

Warto instalować OZE na terenach wiejskich? – IEO odpowiada (17602)

2014-08-29

Drukuj
galeria

Gospodarstwo, Moczydlnica Klasztorna, fot. Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Projekt OZERISE "Integracja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach" jest koordynowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej www.ieo.pl i realizowany pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerami projektu są Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, NMG, ApiMicon. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu LIFE+ oraz NFOŚiGW.

Projekt OZERISE ma na celu praktyczną pomoc w doborze małoskalowych odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych i ich grupach/spółdzielniach energetycznych. W ramach projektu w wytypowanych w drodze szczegółowych ankiet wybrano 10 gospodarstwa rolnych kwalifikujących się do projektu, u których zostały zainstalowane liczniki energii elektrycznej oraz ciepła monitorujące on-line zużycie energii.

Na podstawie wyników pomiarów zużycia energii i warunków meteorologicznych przygotowana jest odpowiednia internetowa aplikacja (kalkulatory) doboru systemów hybrydowych wszystkich rodzajów mikroinstalacji OZE, indywidualnie, z uwzględnieniem profili zużycia energii elektrycznej i ciepła na cele produkcyjne i bytowe dla każdego z gospodarstw rolnych. Opracowanyjest także system zarządzania energią w prosumenckim gospodarstwie rolnym.

Obecnie prace badawcze w ramach projektu OZERISE są na etapie analizy i opracowywania wyników badań. Wyniki pozwalają m.in. na określenie zależności pomiędzy dynamicznymi potrzebami energetycznymi a możliwościami ich pokrycia przez mikroinstalacje OZE, które mogą być zastosowane w gospodarstwie rolnym o określonych profilach potrzeb energetycznych i uwarunkowaniach technicznych i lokalizacyjnych. Uzyskane wyniki posłużyły m.in. do symulacji korzyści dla prosumenta w różnych reżimach (okresach) rozliczeń w systemie net-meteringw różnych typach gospodarstw rolnych wyposażonych w różne mikroinstalacje OZE i ich konfiguracje. (Net-metering polega na rozliczeniu wyprodukowanej energii netto, tj. w takim rozliczeniu od ilości energii zakupionej przez właściciela domu (gospodarstwa rolnego) wyposażonego w mikro elektrownię OZE należy odjąć ilość energii wytworzonej i oddanej do sieci elektroenergetycznej).

Z badań wynika, że w badanym gospodarstwie domowym w okresie bilansowania półrocznego więcej energii jest konsumowanej przez użytkowników na własne potrzeby. Wyniki potwierdzają liczbowo stawianą często tezę, że przy dobrze dobranej wielkości mikroinstalacji im dłuższy okres rozliczeń tym wyższy współczynnik autokonsumpcji i mniej energii sprzedawanej jest do sieci jako nadwyżki. A należy dodać, że wg Prawa energetycznego Prosument za energię odsprzedaną do sieci może otrzymać jedynie 80% ceny hurtowej energii elektrycznej za sprzedaż wyprodukowanej energii.

W przypadku badanego gospodarstwa rolnego o wielkości areału 150 ha udziały autokonsumpcji oraz sprzedaży nadwyżki uzależnione są od wielu czynników. Wytypowane do badań gospodarstwo rolne charakteryzuje się dużą energochłonnością, w ciągu półrocza: wrzesień – kwiecień zużyło - 24.774 kWh. W okresie październik – grudzień było największe zużycie energii, podczas suszenia płodów rolnych. W przypadku tego gospodarstwa, w okresie rozliczeniowym godzinowym, korzystniejsze jest zagospodarowanie energii wyprodukowanej (nadwyżki). Tylko 36% energii jest sprzedawane do sieci. Profile chwilowego zapotrzebowania na energię charakteryzują się szczególnie dużą, skokową zmiennością w przypadku produkcji rolnej. Dlatego w okresie największego zużycia energii elektrycznej zauważono brak wpływu na poprawę bezpieczeństwa energetycznego gospodarstwa rolnego.

Wyniki badań i zasady optymalizacji technicznej i ekonomicznej doboru mikroinstalacji OZE i ich hybryd, zostaną szczegółowo omówione na seminariach, jakie odbędą się na terenie województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego w miesiącach październik i listopad br.

 

źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej
www.ieo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej