więcej


Zielona gospodarka

W kierunku niskoemisyjnej strategii gospodarczej. Energia i klimat pomiędzy Keynesem a Hayekiem? (10181)

2011-03-14

Drukuj
23 lutego 2011 roku fundacja demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej zorganizowała konferencję pt. „W kierunku niskoemisyjnej strategii gospodarczej dla Polski. Energia i klimat pomiędzy Keynesem i Hayekiem?”.  
Celem wydarzenia była dyskusja nad uwarunkowaniami dla budowy niskoemisyjnej gospodarki w Polsce. Konferencję otworzył prezes demosEUROPA, Paweł Świeboda, który zaznaczył, iż transformacja modeli gospodarczych w kierunku efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych staje się jednym z kluczowych wyzwań cywilizacyjnych, a polityka energetyczno-klimatyczna będzie istotną polityką nowych źródeł wzrostu. 

W trakcie wystąpienia otwierającego pani profesor Lena Kolarska-Bobińska podkreśliła, iż odpowiedź na pytanie „jaką drogą ku redukcji emisji?” powinna brzmieć „taką, która da jak najszybsze rezultaty”. W każdym z państw członkowskich UE droga ta wygląda inaczej, tym niemniej każde z nich czeka rewolucja energetyczna. Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym lepiej dla nas. Pani profesor podkreśliła, że jednym z filarów zmian w Polsce powinna być energetyka jądrowa.

Profesor Dieter Helm z Uniwersytetu w Oksfordzie w swoim wystąpieniu przedstawił szeroki zakres problemów związanych z pozytywnymi i negatywnymi skutkami zmian klimatu dla Europy oraz argumentował przeciwko obecnemu, niezrównoważonemu – w jego opinii – podejściu Unii Europejskiej do jej polityki niskoemisyjnej. Profesor Helm podkreślił, że najbardziej efektywną jest strategia, w której nie wybiera się „zwycięzców technologicznych” i pozwala się działać rynkowi. W kontekście planowanej zmiany struktury wytwarzania energii w Polsce profesor Helm zwrócił uwagę na ogromny potencjał technologii czystego węgla i gazu łupkowego. 

Podczas swojego wystąpienia wiceprezes demosEUROPA, Krzysztof Blusz przedstawił główne zagadnienia raportu „W kierunku niskoemisyjnej strategii gospodarczej dla Polski. Energia i klimat między Keynesem i Hayekiem”. Prezes Blusz podkreślał, że fundamentem pod budowę niskoemisyjnej gospodarki w Polsce będzie potraktowanie polityki energetyczno-klimatycznej jako pełnoprawnej, a nie subsydiarnej w stosunku do innych kluczowych polityk państwa. W ramach tej polityki, państwo powinno podjąć decyzję, jaką role ma zamiar odegrać w relacji z rynkiem. Może wybrać jeden z trzech możliwych scenariuszy. Pierwszy scenariusz „rynek decyduje” stawia państwo w pozycji obserwatora, który analizuje działania rynkowe i angażuje się tylko, gdy rynek zawiedzie. Drugi scenariusz „państwo decyduje” wskazuje rząd jako głównego decydenta, który wybiera „zwycięskie” technologie oraz źródła energii. W trzecim scenariuszu, zatytułowanym „dryf i otwarte opcje” państwo zwleka z działaniami i decyzjami do czasu, aż niepewność związana z wprowadzeniem nowych rozwiązań zostanie zminimalizowana (jeśli to w ogóle nastąpi).

W drugiej części wydarzenia odbyła się dyskusja panelowa w której udział wzięli: Jesse Scott (szef projektu „Europa w Świecie”, E3G) w roli moderatora oraz Erica Jorgensen (doradca ekonomiczny ds. Europy i Azji Centralnej, Bank Światowy), Adam Czyżewski (główny ekonomista, PKN Orlen), Tomasz Chruszczow (radca ministra, Ministerstwo Środowiska) oraz Zbigniew Kamieński (zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki). Dyskusję rozpoczęła pani Erica Jorgensen, która przedstawiła najświeższe obliczenia Banku Światowego, zgodnie z którymi niskoemisyjna transformacja polskiej gospodarki będzie kosztować 1% PKB rocznie do 2030 roku. Adam Czyżewski ostrzegał przed nagłą rezygnacją z produkcji energii elektrycznej z węgla, jako istotnego elementu polskiej gospodarki Polski i potrzebie zastosowania technologii niskoemisyjnych celem stopniowego odchodzenia od węgla jako głównego źródła energii w Polsce. Dyrektor Kamieński, wyraził obawę, że niektóre technologie obniżające emisje w trakcie produkcji energii z węgla (tzw. czyste technologie węglowe) mogą zostać wykluczone z dyskusji na forum Unii Europejskiej, jeśli Polska nie zdecyduje się interweniować na ich rzecz. Tomasz Chruszczow podkreślił, że dyskusja o klimacie jest de facto dyskusją o gospodarce i bezpieczeństwie.

Podsumowując konferencję Paweł Świeboda zwrócił uwagę na fakt, iż polityka klimatyczna musi być polityką prorozwojową, w której nakreślić należy granice rynku i państwa. Nie może się to jednak odbyć bez udziału społeczeństwa, które powinno poznać zarówno korzyści, jak i koszty takiej polityki.

Wydarzenie zorganizowane było w ramach projektu „W kierunku niskoemisyjnej strategii gospodarczej dla Polski. Jaką drogą ku redukcji emisji CO2?” przy wsparciu Europejskiej Fundacji Klimatycznej. 


źródło: demosEUROPA
www.demoseuropa.eu 

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej