więcej


Zielona gospodarka

W Warszawie jazda rowerem tworzy miejsca pracy i ratuje życie (17179)

2014-04-24

Drukuj
galeria

© User: Colin / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0

Jeśli największe europejskie miasta zaadaptują kopenhaski model transportu publicznego oparty na jeździe rowerem, przyczyni się to do powstania 76 tysięcy miejsc pracy w zielonym biznesie, a także zmniejszy ilość ofiar wypadków aż o 10 tysięcy – czytamy w najnowszym raporcie WHO.

Prawie połowa mieszkańców Kopenhagi dojeżdża do szkoły lub pracy rowerem. To aż 26% wszystkich wszystkich podróży w tym mieście. Większą liczbę podróży rowerem w europejskich miastach odnotowuje się tylko w Amsterdamie.

Publikacja raportu Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia i UNECE zatytułowana “Otwierając nowe możliwości – praca w zdrowym i zielonym transporcie” potwierdza, że inwestowanie w zdrowy i ekologiczny transport potrafi być także uzasadnione ekonomicznie. Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO na Europę zachęca więc polityków i ustawodawców do inwestycji w zielony transport.

– Zwrot kosztów z tego rodzaju inwestycji jest znaczący. Włącza się do niego nowe miejsca pracy, polepszenie zdrowia obywateli spowodowane zwiększoną aktywnością fizyczną, mniejszą ilość wypadków drogowych, zmniejszone zanieczyszczenie hałasem oraz lepszą jakość powietrza – mówi Zsuzsanna Jakab.

Według europejskiego oddzialu WHO zanieczyszczenie powietrza wywołane głównie przez ruch samochodowy prowadzi do prawie pół miliona zgonów rocznie. Wypadki samochodowe to kolejne 90 tysięcy ludzi tracących życie. Hałas uliczny dokucza w Europie prawie 70 milionom ludzi.

Transport zwiększa emisje gazów cieplarnianych w Europie i USA o 24%. Ponieważ korzystanie z samochodów zmniejsza naszą aktywność ruchową, przyczynia się do około 1 miliona zgonów rocznie. Podsumowując – całkowite koszty związane z niezrównoważonym transportem sięgają aż 4% krajowego PKB.

Gdyby Warszawie, w której obecnie zaledwie 5% podróży odbywa się rowerem, udało się osiągnąć poziom ruchu rowerowego zbliżony do kopenhaskiego, ilość nowych miejsc pracy wzrosłaby o ponad 2000, a liczba ofiar wypadków zmalałaby aż o 194 osoby.

Dla Londynu, Madrytu i Paryża liczby te wynoszą odpowiednio 542, 211 i 174. W całej Europie liczba ocalonych przed wypadkami wyniosłaby prawie 9500.

Podane powyżej liczby są zdaniem badaczy mocno niedoszacowane, ponieważ analizie poddano zaledwie jedno, największe miasto w każdym z europejskich krajów. Liczba zielonych miejsc pracy i ocalonych istnień jest więc z pewnością wielokrotnie wyższa.

Pobierz raport WHO.

 

Piotr Siergiej, Chronmyklimat.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej