więcej


Zielona gospodarka

W październiku spora niepewność na rynku handlu emisjami (13494)

2011-11-09

Drukuj

W październiku niepewność na europejskich rynkach, w tym na rynku handlu emisjami, związana była głównie ze stale utrzymującym się widmem kryzysu w strefie euro. Słabsze od oczekiwań dane makroekonomiczne oraz trudności w uzgodnieniu spójnego europejskiego planu ratunkowego przyczyniły się do utrzymywania kursu uprawnień w okolicach minimów z ostatniego miesiąca.

W październiku średnie ceny uprawnień EUA zawierały się w przedziale 9,96-10,65 euro. Po dziesięcioprocentowym wzroście cen na początku miesiąca w drugiej części października rynek powrócił do wcześniejszych poziomów. Pod koniec miesiąca, wraz z podjęciem decyzji o umorzeniu części greckiego długu wartość uprawnień ponownie rosła przez kilka dni, aby w ostatnim dniu października osiągnąć poziom 10,12 euro.

consus10_1
Poziom cen EUA w październiku br. 
(opracowanie Consus S.A. na podstawie danych z giełd europejskich)

W związku z utrzymującą się dużą zmiennością na światowych rynkach, przedsiębiorcy wstrzymywali się z zakupem uprawnień. Efektem tego był spadek wolumenu obrotu w stosunku do września br. o około 32 proc. do 3,2 mln uprawnień.

Na utrzymanie się cen mimo niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego wpływ miały czynniki polityczne. Rynek pozytywnie odebrał zarówno wydanie opinii przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, która stwierdza, że uwzględnienie międzynarodowej działalności lotniczej w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS) jest zgodne z prawem międzynarodowym, jak i przyjęcie projektu według którego uprawnienia do emisji CO2 będą kwalifikowane jako aktywa finansowe.

consus10_2
Poziom cen CER w październiku br. 
(opracowanie Consus S.A. na podstawie danych z giełd europejskich)

W listopadzie prawdopodobne jest utrzymanie się obserwowanej w ostatnich miesiącach niepewnej sytuacji na rynku carbon. Z punktu widzenia analizy technicznej na wykresie uprawnień EUA można dostrzec formację trójkąta zniżkującego, którego ramiona zbiegną się pod koniec listopada. Oznacza to, że w nadchodzących tygodniach uczestnicy rynku zdecydują w którym kierunku podąży cena uprawnień. Jeśli ceny spadną do poziomu 9,8 euro może to oznaczać dalsze pogłębianie spadków. W przeciwnym razie nastąpi wybicie kursu z trójkąta w górę co zakończy trend spadkowy, a rozpocznie boczny lub wzrostowy.

consus10_3
Spread (EUA – CER) w październiku br. 
(opracowanie Consus S.A. na podstawie danych z giełd europejskich)

W okresie 4-14 listopada nastąpi tymczasowe zamknięcie międzynarodowego rejestru uprawnień (ITL), co istotnie utrudni handel. Ograniczenia w zawieraniu transakcji prawdopodobnie negatywnie odbiją się na poziomie obrotów na rynku.

Ponadto Komisja Europejska i państwa członkowskie prowadzą obecnie prace nad połączeniem krajowych rejestrów uprawnień z rejestrem unijnym. Podczas procesu migracji danych, planowanego na grudzień br. dostęp do rachunków uczestników ETS będzie zawieszony.

Autorem komentarza jest dr Juliusz Preś, makler papierów wartościowych w Consus.

źródło: Consus

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej