więcej


Zielona gospodarka

W lutym duże obroty i dalsze wzrosty na rynku handlu emisjami (14051)

2012-03-12

Drukuj

W lutym na rynku carbon obserwowaliśmy wzmożony handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Miesięczne wolumeny handlowanych jednostek EUA oraz CER, na rynkach spotowych, wyniosły odpowiednio 4,1 mln oraz 2,6 mln, co stanowi wzrost o 82 proc. i 70 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny uprawnień EUA zawierały się w przedziale 7,48-9,29 euro, przy czym korekcyjny ruch wynoszący ceny do poziomu 9,29 euro miał miejsce w drugiej połowie miesiąca. Współczynnik zmienności na poziomie 5,78 proc. wskazuje na utrzymującą się niepewność na rynku, związaną głównie z czynnikami politycznymi.

Drugi tydzień lutego stał pod znakiem korekty styczniowych wzrostów. Minimum ruchu spadkowego zostało ustanowione 10 lutego, kiedy na giełdzie BlueNext zawarto transakcję po kursie 6,67 euro. Spadki były spowodowane między innymi informacją o sprzedaży przez Europejski Bank Inwestycyjny kolejnej transzy uprawnień pochodzących z NER300. EBI na rynku OTC dokonał sprzedaży 21,5 mln jednostek poprzez transakcje z dostawą w grudniu 2013 r.

Najważniejszym wydarzeniem mijającego miesiąca, które w istotny sposób wpłynie na kształt rynku, było przeprowadzone 28 lutego głosowanie Komisji ds. Przemysłu Parlamentu Europejskiego nad nowelizacją dyrektywy o efektywności energetycznej. Przyjęcie przez komisję nowelizacji, a tym samy zgoda na redukcję ilości przyznawanych uprawnień w okresie 2013-2020 nie spowodowała oczekiwanego wzrostu wartości uprawnień. O ile w ciągu dwóch tygodni poprzedzającymi głosowanie wartość jednostek systematycznie rosła, osiągając w przeddzień głosowania poziom 9,29 euro, to dzień po głosowaniu odnotowano 5 proc spadek cen do 8,36 euro. Zgoda komisji jest jedynie zbliżeniem do wprowadzenia w życie poprawek. By stały się one wiążące, wymagane jest jeszcze zatwierdzenie przez Parlament Europejski oraz Radę Ministrów Środowiska wszystkich 27 państw członkowskich.

W lutym poznaliśmy też pierwszą giełdę, która organizować będzie aukcje uprawnień w okresie rozliczeniowym 2013-2020. Przetarg na organizatora niemieckiej aukcji wygrała giełda EEX i to za jej pośrednictwem do obrotu trafi nawet 85 mln uprawnień sprzedawanych przez naszych zachodnich sąsiadów. Niemcy są jednym z trzech państw, które obok Polski i Wielkiej Brytanii zadeklarowały chęć sprzedaży uprawnień za pośrednictwem własnej platformy. Dotychczas nie poznaliśmy organizatorów pozostałych krajowych aukcji jak również aukcji ogólnoeuropejskiej.

Wzrost średnich cen uprawnień do poziomu 9,29 euro w końcówce miesiąca jest potwierdzeniem utrzymującego się od początku roku trendu wzrostowego. Widmo ograniczenia przyznawanych uprawnień w przyszłości oraz wzrastająca niepewność na rynku związana z ustawodawstwem na pewno będzie wspierać obecny trend a nawet może pchnąć ceny w marcu do poziomu 9,71 euro. Jednak ostatnie trzy dni miesiąca przyniosły powrót ceny poniżej kluczowego poziomu 9 euro, co może świadczyć, iż ostatnie wzrosty to jedynie korekta w długoterminowym trendzie spadkowym, który rozpoczął się w maju ubiegłego roku. Jeśli rynek nie przebije wkrótce tego poziomu i powróci na ścieżkę wzrostu to czeka nas miesiąc zmagania się w trendzie bocznym.

 
Autorem komentarza jest dr Juliusz Preś, makler papierów wartościowych w Consus.

 

źródło: Consus

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej