więcej


Zielona gospodarka

W Koninie powstaje nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów (17634)

2014-09-07

Drukuj
galeria

Ratusz w Starym Koninie, fot. Wikipedia, CC BY 2.5

W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego – poinformowało Ministerstwo Środowiska.

Projekt obejmuje tereny zamieszkałe przez 371 tys. mieszkańców. Koszt całkowity inwestycji wynosi prawie 382 mln zł. Budowa zakładu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej kwotą wynosząca ponad 154 mln zł.

– Po zakończeniu budowy w 2015 roku w zakładzie będą nie tylko utylizowane odpady, ale również wytwarzana energia elektryczna i ciepło, co spowoduje zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych – powiedział wiceminister Janusz Ostapiuk w podczas wizyty na terenie inwestycji w Koninie.

Projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w październiku 2013 roku. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto w następnym miesiącu. Obecnie kontynuowane są prace związane z budową i montażem poszczególnych obiektów zakładu, m.in: budową bunkra magazynowania odpadów, halą wyładunkową, kotłownią, budynkiem stabilizacji i zestalania popiołów oraz montażem konstrukcji wsporczej kotła, kanałów spalin i filtrów. Zakończono prace związane z montażem paleniska.

 

źródło: Redakcja reo.pl


Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej