więcej


Zielona gospodarka

W Brukseli rozpoczął się Zielony Tydzień (14361)

2012-05-23

Drukuj

euractiv"Woda – liczy się każda kropla" – to hasło rozpoczętego we wtorek Zielonego Tygodnia w Brukseli. Tematem tegorocznej edycji największej europejskiej konferencji na temat środowiska są kluczowe kwestie związane z wodą.

Zapewnienie dostępu do dobrej jakości wody przy gwałtownym wzroście liczby ludności oraz w odpowiedzi na coraz bardziej widoczną zmianę klimatu, to tylko niektóre z obecnych wyzwań związanych z wodą. Rozwiązań dla tych kwestii będą w tym tygodniu szukać m.in. przedstawiciele rządów, unijni urzędnicy, organizacje pozarządowe i zainteresowane strony.

Wśród imprez towarzyszących zaplanowano m.in. prezentację najlepszych rozwiązań czy pokazy filmów.

W tym tygodniu rozdane zostaną również Europejskie Nagrody dla Przedsiębiorstw Dbających o Środowisko przyznawane firmom, którym udaje się łączyć innowacje i konkurencyjność i jednocześnie utrzymywać wysoki poziom ekologiczności.

W ramach Zielonego Tygodnia odbędzie się również trzecia europejska konferencja w sprawie wody – forum umożliwiające konsultację i debatę między zainteresowanymi kwestią wody stronami, państwami członkowskimi i Komisją Europejską.

"Woda to dosłownie życiodajny zasób, a działalność człowieka wywiera na nią ogromny wpływ. Mam nadzieję, że podczas Zielonego Tygodnia zgromadzone tu setki ekspertów i zainteresowanych stron przyczynią się do rozwoju istniejących polityk oraz opracują nowe rozwiązania, tak aby można było zachować ten cenny zasób dla nas wszystkich" – mówił unijny komisarz do spraw środowiska, Janez Potočnik.

Z przeprowadzonego niedawno przez Komisję Europejską badania, wynika, że zdaniem 70 proc. Europejczyków kwestie związane z wodą są poważnym problemem. "Zanieczyszczenia ze źródeł punktowych i rozproszonych, nadmierne pobieranie wody oraz zmiany w rzekach i jeziorach stanowią zagrożenie dla wysiłków zmierzających do osiągnięcia dobrego stanu wód europejskich do 2015 r." – informuje KE. W znacznej części kontynentu europejskiego coraz bardziej powszechne i dotkliwe stają się związane z wodą katastrofy naturalne, takie jak powodzie czy susze. Dotkliwość i częstotliwość takich katastrof mają zwiększyć się jeszcze bardziej wskutek zmiany klimatu oraz zmian w użytkowaniu gruntów.

W Brukseli zaprezentowany zostanie przegląd unijnej polityki w obszarze gospodarki wodnej, a uczestnicy konferencji mają rozważyć, w jaki sposób powinna być rozwijana, by mogła sprostać nadchodzącym wyzwaniom.

Jak informuje KE, wnioski z wydarzeń z całego tygodnia zostaną uwzględnione w planie ochrony europejskich zasobów wodnych, który ma zostać przedstawiony w listopadzie 2012 r. Długoterminowym celem, jaki stawia sobie Europa jest zapewnienie odpowiedniej ilości dobrej jakości wody dla jej zrównoważonego i sprawiedliwego wykorzystania.

Dwunasta edycja Zielonego Tygodnia odbywa się w Brukseli w dniach od 22 do 25 maja 2012 r.

O zrównoważonym modelu konsumpcji KE informuje także poprzez swój nowy film w ramach kampanii "Generation Awake!". Film, którego głównym bohaterem jest Maniek Wodny Maniak – neurotyczne wiaderko, które mówi na temat nadmiernego zużycia wody – ma ostrzegać konsumentów przed niebezpieczeństwem nieodpowiedniej konsumpcji wody.

 

źródło: EurActiv.pl

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej