więcej


Zielona gospodarka

Ukraina – klimatyczny partner (14410)

2012-06-09

Drukuj

Rozmowy, które odbyły się 1 czerwca br. pomiędzy Marcinem Korolcem, ministrem środowiska RP a Eduardem Stavytskyim, ministrem ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy w Kijowie, dotyczyły głownie postępu w globalnej polityce ochrony klimatu. – Polska i Ukraina są naturalnymi sojusznikami, jeśli chodzi o globalną politykę klimatyczną – podkreślał po spotkaniu minister Korolec.

Podczas zakończonego dziś w Kijowie spotkania Marcin Korolec, minister środowiska RP oraz Eduard Stavytskyi, minister ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy zgodzili się, że w obliczu wyzwań związanych z ograniczeniem globalnego ocieplenia konieczna jest kontynuacja działań przez wszystkie państwa objęte Konwencją Klimatyczną ONZ. Ministrowie w trakcie rozmów podkreślali dokonania redukcyjne obu krajów, które w ramach protokołu z Kioto wypełniły z nawiązką swoje cele zawarte w tym traktacie oraz dyskutowali jak wykorzystać tak wypracowany kapitał.

Komentując wyniki spotkania minister Marcin Korolec mówił m.in.:

– Polska i Ukraina są naturalnymi sojusznikami, jeśli chodzi o globalną politykę klimatyczną. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły, że możemy współpracować zwłaszcza w zakresie międzynarodowych mechanizmów handlu emisjami oraz wymiany technologii.

Ministrowie omawiali także wyniki majowej sesji negocjacyjnej Konwencji Klimatycznej ONZ (14-25 maja 2012 r., Bonn). Jej celem były m.in. kontynuacja prac nad drugim okresem rozliczeniowym protokołu z Kioto i przybliżenie przyjęcia w 2015 r. wiążącego prawnie globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu. Wśród omawianych zagadnień znalazły się kwestie związane z rozwojem mechanizmu handlu emisjami na poziomie międzynarodowym oraz regionalnym. Rozmowy dotyczyły również zacieśnienia współpracy Polski i Ukrainy w ramach działającej na forum UNFCCC Grupy Wschodnioeuropejskiej, organizacji kolejnego szczytu klimatycznego w 2013 r. oraz lokalizacji siedziby Zielonego Funduszu Klimatycznego.

Ministrowie nawiązali także do zbliżającego się Szczytu Ziemi Rio+20. Zgodnie stwierdzili, że działania na rzecz rozwoju zielonej gospodarki powinny brać pod uwagę zróżnicowane uwarunkowania i możliwości poszczególnych państw, a w szczególności przyczyniać się do zachowania konkurencyjności gospodarek. Oba kraje potwierdziły zainteresowanie współpracą i wymianą doświadczeń dotyczących zielonych technologii w ramach Partnerstwa Wschodniego. Polska zaproponowała również ukraińskim partnerom pomoc we wdrażaniu narzędzi polityki klimatycznej.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Udostępnij wpis swoim znajomym!
Podziel się swoją opiniąZa treść materiału odpowiada wyłącznie Fundacja – Instytut na Rzecz EkorozwojuPortal dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada Fundacja – Instytut na Rzecz Ekorozwoju, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej